Följ oss på LinkedIn

Senaste nytt

  • På Vallastaden 17. Inspirerad av stadsbyggnad i olika skalor och tekniska innovationer. Tekniska verkens infrakulvert är en smart lösning på många underjordiska bekymmer i dagens stadsplanering. Didrik Dahlström
    1 Months, 1 Days Ago View on LinkedIn
  • Nu har vi utfört en av årets viktigaste uppdrag tillsammans med Tina Karrbom Gustavsson på KTH, stort tack 🙂 Vi pratade tex om hur man leder och driver bygg- och anläggningsprojekt på ett effektivt sätt med tex visuell planering och agila metoder. 
    1 Months, 1 Days Ago View on LinkedIn
  • Nu händer det grejer i projekt Tvärförbindelse Södertörn där WAADE är med och jobbar.  Trafikverket har bestämt lokalisering av väglinje och trafikplatser mellan Masmo och Haninge.  Allt arbete sker i full samverkan mellan Trafikverket och konsulter från  Tyréns AB och dess samarbetspartners genom Iterio, Ahlqvist&Almqvist, Sensum AB mfl
    1 Months, 14 Days Ago View on LinkedIn

Vår Metod

Vi har studerat, använt och förbättrar ständigt vår användning av Virtual Design and Construction (VDC) som i sin tur kontinuerligt utvecklas av Stanford . WAADE och Stanford hämtar inspiration i både mjukvaruutvecklingens agila arbetsmetoder och industrins lean production.

Om oss

WAADE bildades 2015

Tell me and I´ll forget. Show me and I may remember. Involve me and I´ll understand. Benjamin Franklin