Följ oss på LinkedIn

Senaste nytt

  • 2 Days Ago View on LinkedIn
  • Startmöte för en ny projektering vid Norra Djurgårdsstaden, där WAADE är med och stöttar med visuell planering och processledning.
    2 Days Ago View on LinkedIn
  • Välkommen till WAADE Per! Per är den trygga projektledaren med det Norrländska lugnet kombinerat med en positiv livssyn och glimten i ögat. Per skapar trygghet och öppenhet med ett involverande ledarskap vilket starkt bidrar till vinnande team.
    2 Days Ago View on LinkedIn

Vår Metod

Vi har studerat, använt och förbättrar ständigt vår användning av Virtual Design and Construction (VDC) som i sin tur kontinuerligt utvecklas av Stanford . WAADE och Stanford hämtar inspiration i både mjukvaruutvecklingens agila arbetsmetoder och industrins lean production.

Om oss

WAADE bildades 2015

Tell me and I´ll forget. Show me and I may remember. Involve me and I´ll understand. Benjamin Franklin