Följ oss på LinkedIn

Senaste nytt

  • Trafikverket har nu tagit beslut om att gå vidare med den norra korridoren i projekt Tvärförbindelse Södertörn. Waade är otroligt stolta att få vara en del av detta komplexa och häftiga projekt
    3 Days Ago View on LinkedIn
  • I byggtoppen för 2016 ligger Norra Djurgårdsstaden, med hela 826 bostäder klara förra året. Detta ställer stora krav på processerna med projektering och planering av infrastrukturen som hör till. Waade bidrar till detta genom att implementera och arbeta med VDC- metodiken i projekteringsfasen i pågående och kommande projekt.
    13 Days Ago View on LinkedIn
  • Var med och visa intresse för att bygga bostäder i Väsjön
    18 Days Ago View on LinkedIn

Vår Metod

Vi har studerat, använt och förbättrar ständigt vår användning av Virtual Design and Construction (VDC) som i sin tur kontinuerligt utvecklas av Stanford . WAADE och Stanford hämtar inspiration i både mjukvaruutvecklingens agila arbetsmetoder och industrins lean production.

Om oss

WAADE bildades 2015

Tell me and I´ll forget. Show me and I may remember. Involve me and I´ll understand. Benjamin Franklin