Utvecklas med oss – WAADE söker miljökonsulter

Är du en miljökonsult/miljösamordnare med lagspelet i fokus som vill vara med och bygga framtidens konsultföretag?

Har du mod att:

 1. Släppa frågorna fria – visa att det är positivt att dela information med varandra när man är osäker.
 2. Dela med dig av din information till teamet – sitt inte och håll på den.
 3. Be om hjälp – släpp prestigen och använd gruppen när ni kör fast.
 4. Berätta om misstag – våga visa dig sårbar.
 5. Implementera – prova nya idéer och utvärdera dem.
 6. Be om feedback – och se till att gruppen utvärderar sitt arbete kontinuerligt.

Vill du verka i projekt som kännetecknas av att gruppen:

 1. kan dela med sig av tankar och idéer utan risk för att göra bort sig.
 2. kan erkänna misstag utan att bli klandrad.
 3. respekterar varandras känslor
 4. besitter en ”social känslighet”, är duktiga på att läsa av sina medarbetares tonfall och uttryck.
 5. ger medlemmarna samma möjligheter att komma till tals vid arbetsdagens slut.

Då kan du vara den miljökonsult/miljösamordnare WAADE söker. Hör av dig till Daniel Söderström på 0706 300 119 eller daniel.soderstrom@waade.se!

Med en individanpassad affärsmodell skapar WAADE möjligheter att utvecklas i takt med företaget utifrån sina egna förutsättningar och önskemål.

miljobild