WAADE stöttar utvecklingen av Densifys projekt mot den täta, hållbara staden.

Densify

Om projektet

Byggsektorn är på väg in i en ny era, där klimatvänligt och miljövänligt ska bli standard. Densify har tagit hjälp av WAADE för att anta utmaningen. Densifys affärsidé och produkt erbjuder en lösning för hållbara städer och samhällen, hållbar produktion och bekämpning av klimatpåverkan. De bygger på ett miljösmart sätt. Ett sätt som är här för att stanna.

Densify arbetar med förtätning av tomter och flerbostadshus. Genom att bygga nytt ovanpå gammalt eller bygga nytt på mark som redan är exploaterad bygger de energieffektivt och med liten miljöpåverkan jämfört med traditionell nybyggnation. Densify bygger med trä och med prefabricerade lösningar för huskonstruktionen för att minska påverkan på klimatet och strävar mot klimatneutralitet. Densify erbjuder en husprodukt som möjliggör en mer social- och ekonomisk stadsdel genom att erbjuda fler bostäder i befintlig infrastruktur. Den täta gröna staden är den mest hållbara och en förtätning av bostäder är något alla städer behöver. WAADE är glada över att få vara med och öppna upp för den möjligheten.

Bildspel

agenda_2030_mal_11
Densify

Fakta

Projektstart: 
Bygg& fastigheter
Nyproduktion av fastigheter
(Vad WAADE har gjort:) t.ex. Personal- och budgetansvar
Projekt slut: 2023

 

WAADE:s roll i projektet 

Vi som är med och hjälper Densify framåt från WAADE är:

Markus Tunlid, VD och tidigare projektchef, projektutvecklingschef samt projektledare
Calle Jansson, BIM-samordnare och arbete med digitala arbetssätt
Philip Ay, arkitekt

Calle Jansson

Calle Jansson

BIM-strateg
Calle har över fem års erfarenhet av BIM och VDC-processer hos arkitektbolag, konsultbolag och som entreprenör i både små och stora projekt. Han har erfarenhet av allt från strategiarbete och BIM-modellering till utbildning och implementering av förändrade arbetssätt. Calle arbetar alltid med fokus på BIM och VDC! Calle brinner för att effektivisera branschen genom förbättrade processer och arbetssätt och är sedan 2018 VDC-certifierad av Stanford University. Hans driv och breda kompetens inom området gör honom till en eftertraktad central person i den förändringsprocess som byggbranschen genomgår. Som person är Calle kreativ, effektiv och social med tydliga värderingar kopplat till transparens och öppenhet. Calle förstår vikten av fungerande team och drivs av att skapa helhetsleveranser snarare än individuella prestationer.
MarkusTunlid

Markus Tunlid

Projektledare
Markus är den småländske civilingenjören inom fordonsteknik som brinner för utveckling av människor och processer. Lika mycket som han älskar att se verksamheter ur kundperspektiv, att vrida och vända på problemställningar och att se människor växa, ogillar han suboptimering och internpolitik. I Markus erfarenhetsbank finns fem år av utveckling av eftermarknadsbranschen till fordonsindustrin med att utmana befintliga arbetssätt och att på riktigt sätta kundens serviceupplevelse i fokus. Där finns också fem år av teknik- och verksamhetsutveckling inom anläggningsbranschen med ansvar för bland annat VDC & ICE-metodik, implementering av nya processer och verktyg, utbildningar inom tidsplanering med mera. Markus brinner för ledarskap och i rollen som projektledare utmanas han av att skapa ett engagemang för projektets utmaningar som triggar alla individer att bidra med sina olika kompetenser!
Philip Ay

Philip Ay

Arkitekt och Projekteringsledare
Här har ni en arkitekt och projekteringsledare med bra kännedom inom konstruktion och CAD/BIM samt en stark akademisk bakgrund inom hållbar stadsplanering. Philip trivs i en miljö som är strukturerad där han kan skapa möjligheter och förbättra arbetet för både honom, företaget och framför allt hans kunder. Philip har passion för formgivning och ett genuint intresse för att skapa förutsättningar till att möta både ekonomiska och hållbara förändringar i samhället. Han vill gestalta med omsorg för att se till att den byggda miljön fungerar som stöd för individens aktiviteter och frågeställningar samt att funktionen av den väcker tankar och beteenden som är relaterade till den specifika situationen. Philip har arbetat som arkitekt och grafisk designer både i och utanför Sverige. Han har varit ansvarig i framtagandet av identitetsmallar i form av logotyper och hemsidor till företagskoncept men också projekterat för och ritat hus från utsidan till insidan med möbeldesign.

Andra projekt

Kv Asken
Jakob Höjdefors
Bygg & Fastigheter

Kv Asken, Markaryd

WAADE är med när Markaryd ska utvecklas med nya bostäder. Om projektet I Markaryds centrum uppförs ett flertal seniorboenden. Uppdraget innefattar lägenheter, gemensamhetslokal samt ett unikt exteriört landskap. Beställaren tar hjälp av WAADE för stött...
SWECO_TINGSTADSTUNNELN_BILD01
Peter Åman
Anläggning & Infrastruktur

Samverkansledning Tingstadstunneln

Totalrenoveringen behövs för att öka Tingstadstunnelns livslängd, trafiksäkerhet och minska miljöpåverkan från trafiken som kör genom tunneln. Om projektet Tingstadstunneln, del av väg E6, är en 455 meter lång sänktunnel under Göta älv som förbinder Hi...
bg-pattern-peaks

Frågor eller funderingar?