WAADE är med och skapar förutsättningar för hållbara städer och samhällen åt Sizes kunder.

SJÖCRONA_HUVUDFIL – Picture1

Om projektet

WAADE:s erfarenhet och kompetens inom miljö, kvalité, bygg, ledning, modellering och digitalisering tar hustillverkaren Sizes framåt och hjälper dem att etablera sig på en marknad under förändring. WAADE hjälper Sizes med ledning och affärsutveckling genom att implementera innovativa tekniska lösningar och hållbara arbetssätt i deras process och byggprojekt. Sizes färdiga byggprodukt hjälper husköparen att uppnå det globala miljömålet ”hållbara städer och samhällen”.

Sizes bygger flerfamiljshus i trä med hjälp av volymelement som tillverkas i en fabrik i Oskarshamn. Produkten gör det möjligt att bygga miljö- och klimatvänligt samt till en lägre kostnad. Lägenheterna som står färdiga riktar sig till en målgrupp som söker sitt första kontrakt och som idag har svårt att komma in på bostadsmarknaden. WAADE uppskattar värdet av att få arbeta med en kund som i alla hållbarhetsparmetrar; miljö, socialt och ekonomiskt, verkar för att göra skillnad i samhället och inom byggsektorn.

Fakta

Projektstart: 
Bygg& fastigheter 
Nyproduktion av fastigheter
Projektslut: 2023

 

WAADE:s roll i projektet 

Vi som har varit med och hjälpt Sizes framåt från WAADE är:

Rikard Dahlström, affärschef och del av affärsforum
Tommy Lindeberg, projektingenjör
Calle Jansson, BIM-samordnare och digitala arbetssätt
David Linde, projektchef
Jonas Lindén, platschef
Christoffer Nilsson, projekteringsledare och del av affärsforum
Sandra Sjökvist, projekteringsledare och del av affärsforum

Arian Nasser

Arian Nasser

Projekteringsledare
Med Arian i projektorganisationen kan projektet känna sig trygg i att en produkt alltid levereras i tid med hög kvalité. Han är en lagspelare som leder sitt lag framåt mot målet. Det gör han genom sin goda förmåga till samarbete, samordning och uppbackning vid projektutmaningar. Arian är en snabbtänkt och lättlärd person som gillar nya utmaningar, nya tekniska lösningar och ny teknik. Han har förmågan att visualisera och kommunicera projektets beslutsunderlag och handling i modell. Det gör honom till en utmärkt BIM-samordnare. Genom sin lyhördhet och goda kommunikationsförmåga så öppnar Arian upp för ett gott och avslappnat samarbetsklimat i projekten. Med en bakgrund som projektör och en bred erfarenhet av stora och komplexa projekt har Arian skaffat sig en god förståelse för projekteringsprocessen och projekteringsorganisationens behov av ledning. Det gör honom till en utmärkt projekteringsledare. Arian har åtta års arbetslivserfarenhet som projektör, data- & modellsamordnare.
Calle Jansson

Calle Jansson

BIM-strateg
Calle har över fem års erfarenhet av BIM och VDC-processer hos arkitektbolag, konsultbolag och som entreprenör i både små och stora projekt. Han har erfarenhet av allt från strategiarbete och BIM-modellering till utbildning och implementering av förändrade arbetssätt. Calle arbetar alltid med fokus på BIM och VDC! Calle brinner för att effektivisera branschen genom förbättrade processer och arbetssätt och är sedan 2018 VDC-certifierad av Stanford University. Hans driv och breda kompetens inom området gör honom till en eftertraktad central person i den förändringsprocess som byggbranschen genomgår. Som person är Calle kreativ, effektiv och social med tydliga värderingar kopplat till transparens och öppenhet. Calle förstår vikten av fungerande team och drivs av att skapa helhetsleveranser snarare än individuella prestationer.
Christoffer Nilsson

Christoffer Nilsson

Projekteringsledare
Christoffer är projekteringsledaren som hjälper till att driva sina projektmedlemmar och entreprenörer mot målet genom att vara ytterst ansvarig för kontroller och för att leverera efterfrågat resultat åt beställaren. Han har erfarenhet av förhandlingsarbete och kunskap inom entreprenadjuridik, anbudsarbete och samordning mellan olika teknikområden i så väl projekterings- som produktionsskede. Genom att involvera rätt personer, kommunicera med en tydlig dialog och tät återkoppling skapar han förutsättningar att leverera bästa nytta till kund. Hans sinne för detaljer och problemlösning skapar produktivitet i projekten. För Christoffer är det viktigt att hans kunder känner sig delaktiga i processen där han ser lyhördhet, uppföljning och återkoppling som nycklar till framgångsrika projektresultat.
David Linde

David Linde

Projektledare
David är social, förtroendegivande och tycker om att bygga långsiktiga relationer. Det gör att han uppskattar att samarbeta i grupp och har lätt för att komma överens med många. David är också socialt engagerad och strävar alltid efter att alla skatrivas i projektet. Som komplement till det sociala är David strukturerad och målinriktad och finner stor stolthet i att se till att projekt leverera efter både budget och tidsplan. Davids erfarenhet som både entreprenör, beställare och konsult bidrar till en bredd i förståelsen för utmaningarna i genomförandet av bostads- och kommersiella byggprojekt.
Jakob Höjdefors

Jakob Höjdefors

Projekt och Projekteringsledare
Jakob brinner för att leda och samverka inom anläggnings- och fastighetsprojekt. Han strävar efter att, med hjälp av sitt ledarskap, nå de uppsatta delmålen och leverera slutprodukten på ett strukturerat, hållbart och inkluderande sätt. Han tror på individens egen kapacitet att bidra till framgångsrika projekt och att olika personligheter behövs för att nå dit. Jakob är IPMA-certifierad och hans arbetssätt kännetecknas av att han tar ansvar för att leverera 100% av hans åtaganden samt med full tillit delegerar vidare uppgifter till lämpad projektkollega. Som person blir Jakob sällan stressad över sitt arbete och tar sig gärna an nya utmaningar där öppenhet, lugn och lojalitet är nyckelparametrar. Han är nyfiken och drivs av hårt arbete för personlig utveckling. Jakob har vana av att strukturera upp samt driva projekt framåt och lägger stor vikt vid att laget tillsammans kommer till avslut.

Andra projekt

Kv Asken
Jakob Höjdefors
Bygg & Fastigheter

Kv Asken, Markaryd

WAADE är med när Markaryd ska utvecklas med nya bostäder. Om projektet I Markaryds centrum uppförs ett flertal seniorboenden. Uppdraget innefattar lägenheter, gemensamhetslokal samt ett unikt exteriört landskap. Beställaren tar hjälp av WAADE för stött...
SWECO_TINGSTADSTUNNELN_BILD01
Peter Åman
Anläggning & Infrastruktur

Samverkansledning Tingstadstunneln

Totalrenoveringen behövs för att öka Tingstadstunnelns livslängd, trafiksäkerhet och minska miljöpåverkan från trafiken som kör genom tunneln. Om projektet Tingstadstunneln, del av väg E6, är en 455 meter lång sänktunnel under Göta älv som förbinder Hi...
bg-pattern-peaks

Frågor eller funderingar?