Igelsta strand växer från industrimark till en levande stadsdel.  Tidigare verksamhet i området har förorenat marken men genom att sanera kan det byggas nya bostäder och en stadspark. Området ska tillsammans med Kanalstaden binda samman Östertälje med Södertälje stadskärna. 

Ftn7kB3bszQ2zA9VjPNU9pf5cpQ

Om projektet

Området Igelsta strand är beläget vid Igelstaviken och omfattar ca 13 hektar landområden och en del vatten. Marken är främst kommunalägd förutom fastigheten Sågaren 3 som ägs av JM AB. Detta projekt är ett exploateringsprojekt där den största delen av projektet är sanering av förorenad mark från tidigare verksamhet i området. Utöver detta så är det byggnation och kommunala gator och kommunal teknik. 

Inom området har sågverksverksamhet bedrivits (ca 10 ha) från sent 1800-tal till 1978. Impregnering av virke har förekommit och de träskyddsmetoder som har använts har varit impregnering med s.k. CCA-medel (koppar, krom och arsenik) samt doppning i pentaklorfenol som blånadsskydd. När verksamheten avslutades revs byggnader och anläggningar och överblivet virke förbrändes. Området har därefter använts för båtuppställning och som upplagsplats för schakt- och sprängmassor. Flera miljötekniska undersökningar har utförts. Dessa visar att främst sågverksområdet är förorenat samt att de dimensionerande föroreningarna är arsenik från tryckimpregneringen och dioxin som utgör en rest från pentaklorfenolbehandlingen. 

Planen är att området ska växa med omkring 500 bostäder i flerbostadshus och radhus. Bostäderna och den planerade stadsparken ska tillsammans göra Igelsta strand till ett attraktivt område med närhet till kollektivtrafik och centrum. 

Bildspel

Ftn7kB3bszQ2zA9VjPNU9pf5cpQ
5-for-att-omradet-ska-kunna-saneras-och-for-att-hus-ska-kunna-sta-pa-marken-i-framtiden-har-en-250-lang-och-18-meter-djup-spont

Fakta

Projektstart: 2018
Infrastruktur
Nyproduktion av kommunal mark
Byggledning
Budget: 220 miljoner
Projektslut: 2020

 

WAADE:s roll i projektet 

WAADE har genom Daniel Andersson tilldelats rollen som byggledare. Daniel är den enda byggledaren i detta projekt och han ansvarar för att samordna alla instanser. Det innefattar allt från marksanering, ledningsägare, kommunala intressenter till exploatörer.

Daniel Andersson

Daniel Andersson

Projektledare
Daniel gillar att arbeta hårt i högt tempo och vara närvarande där det händer. Har en stor passion för teamwork och nytänkande. Daniel arbetar ständigt utifrån ”ensam är inte stark” det är teamet som driver projektet som räknas. Daniel har förmågan att ena dagen ha full kontroll över projektets totala framdrift för att nästa dag stå med stövlarna mitt ute i ”skiten” och hantera tekniska frågeställningar av olika slag.

Andra projekt

Kv Asken
Jakob Höjdefors
Bygg & Fastigheter

Kv Asken, Markaryd

WAADE är med när Markaryd ska utvecklas med nya bostäder. Om projektet I Markaryds centrum uppförs ett flertal seniorboenden. Uppdraget innefattar lägenheter, gemensamhetslokal samt ett unikt exteriört landskap. Beställaren tar hjälp av WAADE för stött...
SWECO_TINGSTADSTUNNELN_BILD01
Peter Åman
Anläggning & Infrastruktur

Samverkansledning Tingstadstunneln

Totalrenoveringen behövs för att öka Tingstadstunnelns livslängd, trafiksäkerhet och minska miljöpåverkan från trafiken som kör genom tunneln. Om projektet Tingstadstunneln, del av väg E6, är en 455 meter lång sänktunnel under Göta älv som förbinder Hi...
bg-pattern-peaks

Frågor eller funderingar?