WAADE är med när Markaryd ska utvecklas med nya bostäder.

Kv Asken

Om projektet

I Markaryds centrum uppförs ett flertal seniorboenden. Uppdraget innefattar lägenheter, gemensamhetslokal samt ett unikt exteriört landskap. Beställaren tar hjälp av WAADE för stöttning som projektombud, projektledare samt byggledare. 
  
Det arkitektoniska konceptet ska bidra till byns växande centrum samt öka mångfalden genom ett tillskott av de boendeformer som saknas och möter ett behov i Markaryd. Det unika med projektet är möjligheten att utveckla en redan växande by med ett seniorboende där alla kan bo.  

Fakta

Projektstart: 2023
Bygg & Fastigheter
Nyproduktion av fastigheter: markbostäder, flerbostadshus och gemensamhetsanläggning
Projekt slut: 2025

WAADE:s roll i projektet 

WAADE bistår projektet med projektledare och ombud åt beställaren i form av Jakob Höjdefors. I projektet bidrar WAADE bland annat med VDC, samverkan och fler resurser. Genom det kan vi effektivisera tiden, funktionen och ekonomin. 

WAADE utökar bygg- och fastighetssegmentet. Med vår erfarenhet kan vi hjälpa till att skapa förståelse för värdet av hållbarhet i hela ledet ända till förvaltning. 

Alexander Hallberg

Alexander Hallberg

Projekteringsledare
Alexander brinner för ny teknik som skapar smidiga arbetsprocesser, underlättar snabba felsökningar och ger kostnadseffektiva resultat. Som tidigare projektör har han lätt att förstå sina kunders önskemål, syften och mål. Alexander beräknar korrekt tidsåtgång för olika utmaningar, och är konsekvent när han bygger upp en stabil grund för arbetsgången. Alexander har genom åren arbetat med multidisciplinära och komplexa tekniska infrastrukturprojekt. Han värdesätter teamwork med öppen dialog där alla stödjer och tar lärdom av varandra. Kunder som samarbetar med Alexander uppskattar hans öppna och lyhörda förhållningssätt till både människa och projekt
Alley Shiervani 2024-01-25-webb (1)

Alley Shiervani

Andreas Meister

Andreas Meister

Projektledare
Andreas gillar att arbeta i projekt där det finns en god dialog, ärlighet och att alla jobbar som ett lag tillsammans. Ett projekt där alla jobbar mot samma mål är ett vinnande koncept och det mest lönsammaste för alla inblandade. Andreas har god kunskap inom projektstyrning och tidplanering vilket gör att han kan bidra till en bra projektstruktur för avstämningar, möten, dokumentation och en väl genomarbetad tidplan. Något som är A och O i ett projekt för Andreas. I övrigt så är Andreas en glad och social person som är lösningsorienterad med mycket driv.
Anna Pettersson

Anna Pettersson

Projektledare
Anna är projektledaren som värdesätter och arbetar för att skapa goda förutsättningar, trygghet samt struktur för projektgruppen. Anna har tidigare arbetat med projektledning, projektering och utveckling i främst anläggnings- och infrastrukturprojekt. Hennes tidigare erfarenheter har gett henne ett brett perspektiv på hur arbetet fungerar i olika skeden, från planerings- till byggskedet. För Anna är det viktigt att ha blicken utåt och att se projektet med ett helhetsperspektiv, vilket passar perfekt i hennes nuvarande roll som samordnande projekteringsledare. Hon är van att prioritera, fatta nödvändiga beslut och att dagligen följa upp arbetet. Att träffa projektgruppen, ta tid för reflektion och lyfta prestationer är viktiga grundstenar i hennes arbete.
Arian Nasser

Arian Nasser

Projekteringsledare
Med Arian i projektorganisationen kan projektet känna sig trygg i att en produkt alltid levereras i tid med hög kvalité. Han är en lagspelare som leder sitt lag framåt mot målet. Det gör han genom sin goda förmåga till samarbete, samordning och uppbackning vid projektutmaningar. Arian är en snabbtänkt och lättlärd person som gillar nya utmaningar, nya tekniska lösningar och ny teknik. Han har förmågan att visualisera och kommunicera projektets beslutsunderlag och handling i modell. Det gör honom till en utmärkt BIM-samordnare. Genom sin lyhördhet och goda kommunikationsförmåga så öppnar Arian upp för ett gott och avslappnat samarbetsklimat i projekten. Med en bakgrund som projektör och en bred erfarenhet av stora och komplexa projekt har Arian skaffat sig en god förståelse för projekteringsprocessen och projekteringsorganisationens behov av ledning. Det gör honom till en utmärkt projekteringsledare. Arian har åtta års arbetslivserfarenhet som projektör, data- & modellsamordnare.

Andra projekt

SWECO_TINGSTADSTUNNELN_BILD01
Peter Åman
Anläggning & Infrastruktur

Samverkansledning Tingstadstunneln

Totalrenoveringen behövs för att öka Tingstadstunnelns livslängd, trafiksäkerhet och minska miljöpåverkan från trafiken som kör genom tunneln. Om projektet Tingstadstunneln, del av väg E6, är en 455 meter lång sänktunnel under Göta älv som förbinder Hi...
KorsvägenNorr
Henrik Lennartsson
Anläggning & Infrastruktur

Projektkoordinator i Västlänken

WAADE agerar projektkoordinator i Västlänken på deletapp Korsvägen. Om projektet Västlänken och Olskrokens Planskildhet kommer förenkla resandet för många i Storgöteborg och göra att fler kan lämna bilen hemma.  Delprojekt Korsvägen omfattar ca 3 200...
bg-pattern-peaks

Frågor eller funderingar?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec non leo vel erat congue.