WAADE agerar projektkoordinator i Västlänken på deletapp Korsvägen.

KorsvägenNorr

Om projektet

Västlänken och Olskrokens Planskildhet kommer förenkla resandet för många i Storgöteborg och göra att fler kan lämna bilen hemma. 

Delprojekt Korsvägen omfattar ca 3 200 meter tunnlar, i berg och i lera, bestående av en spårtunnel och en parallell service- och räddningstunnel. Etappen sträcker sig från Landala, via Korsvägen, Jakobsdal och Skår, och ansluter i Almedal. 

Korsvägen är redan i dag en stor knutpunkt för Göteborgs kollektivtrafik. Projektet innefattar bland annat bygget av en ny underjordisk station med plattformar och spår, cykelgarage, tre entréer samt mellanplan för verksamhet

 

Bildspel

KorsvägenNorr
DSC_0919
KorsvägenSpår
KorsvägenVäster

Fakta

Projektstart: 2018
Infrastruktur
Tunnelarbete
Projektkoordinering
Estimerat projektslut: 2026

 

WAADE:s roll i projektet 

Stora och komplexa infrastrukturprojekt behöver struktur, erfarenhet och engagemang. WAADE får bidra med just det i projekt Västlänken och Olskroken Planskildhet, deletapp Korsvägen, genom rollen som projektkoordinator. Som projektkoordinator i Västlänken ska WAADE bemästra projektplanering i ett komplext anläggningsprojekt inom stadsmiljö och visa prov på tekniskt yrkeskunnande, effektivitet, erfarenhet och tillförlitlighet. För att kunna utföra arbetet krävs också god kännedom om entreprenadjuridik, goda kunskaper i planeringsverktyget Primavera samt kalkylvana. En viktig uppgift i rollen som projektkoordinator är samordning med angränsande projekt drivna av Göteborg Stad, Akademiska hus och Västfastigheter.

Den som hjälper Trafikverket och projekt Västlänken och Olskroken Planskildhet, deletapp Korsvägen, i rollen som projektkoordinator, är Henrik Lennartsson.

Henrik Lennartsson

Henrik Lennartsson

Projektledare
Henrik uppskattar utvecklande projekt med växlande tempo och där många discipliner och teknikområden är involverade. I projektteamet värdesätter han engagemang, en öppen dialog och en gnutta humor. Henrik har deltagit i allt från mindre till riktigt stora infrastrukturprojekt inom både projektering och produktion. Henrik tar gärna rollen med att koordinera och bidra för att inspirera samtliga i gruppen till att bli ett riktigt högpresterande projektteam.

Andra projekt

Kv Asken
Jakob Höjdefors
Bygg & Fastigheter

Kv Asken, Markaryd

WAADE är med när Markaryd ska utvecklas med nya bostäder. Om projektet I Markaryds centrum uppförs ett flertal seniorboenden. Uppdraget innefattar lägenheter, gemensamhetslokal samt ett unikt exteriört landskap. Beställaren tar hjälp av WAADE för stött...
SWECO_TINGSTADSTUNNELN_BILD01
Peter Åman
Anläggning & Infrastruktur

Samverkansledning Tingstadstunneln

Totalrenoveringen behövs för att öka Tingstadstunnelns livslängd, trafiksäkerhet och minska miljöpåverkan från trafiken som kör genom tunneln. Om projektet Tingstadstunneln, del av väg E6, är en 455 meter lång sänktunnel under Göta älv som förbinder Hi...
bg-pattern-peaks

Frågor eller funderingar?