Integritetspolicy

Vilka uppgifter lagrar vi?

WAADE värnar om din personliga integritet. Våra besökares förtroende är viktigt för oss och därför följer WAADE denna integritetspolicy som i sin tur följer tillämplig dataskyddslagstiftning. Integritetspolicyn gäller personuppgifter som samlas in via WAADEs hemsida www.waade.se. Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn på webbplatsen. Policyn beskriver dina rättigheter gentemot WAADE och hur du kan utöva dina rättigheter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om denna integritetspolicy eller databehandling inom WAADE generellt.

WAADE samlar in personuppgifter i form av förnamn, efternamn, mailadress och telefonnummer som en användare anger i kontaktformuläret, www.waade.se/kontakt/. Dessa uppgifter är obligatoriska att ange i kontaktformuläret för att meddelandet ska skickas till oss.

Ändamål med insamlingen?

Kontaktuppgifterna används för att kunna följa upp kontaktbegäran i det ifyllda formuläret som finns på www.waade.se/kontakt. Behandlingen av personuppgifter sker på laglig grund i form av intresseavvägning.

Hur tar du del av den lagrade informationen?

Du kan ta del av den lagrade informationen genom att kontakta Rikard Dahlström på rikard.dahlstrom@waade.se eller +46 704 884 415

Så raderar eller rättar du information?

Du kan när som helst be att få dina insamlade uppgifter raderade eller rättade. För att radera eller rätta information kontakta Rikard Dahlström på rikard.dahlstrom@waade.se eller via telefon +46 704 884 415

Så användningsbegränsar du information eller återkallar ditt samtycke

Du kan när som helst be att få begränsa användandet av dina uppgifter eller återkalla ditt samtycke. För att begränsa information eller återkalla ditt samtycke kontakta Rikard Dahlström på rikard.dahlstrom@waade.se eller via telefon +46 704 884 415

Period som uppgifterna lagras

När vi samlar in dina uppgifter från kontaktformuläret sparas dessa uppgifter (förnamn, efternamn, mailadress, telefonnummer) så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålen som vi samlade in dina uppgifter för. När personuppgifterna inte längre behövs för ändamålet raderas de. 

Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig

Rikard Dahlström, rikard.dahlstrom@waade.se, +46 704 884 415. Ansvarigt bolag som mottager personuppgifterna är WAADE Holding AB, 556982-9889

Personuppgiftsbiträde / tekniskt ansvarig

Denna webbplats driftas och underhålls av The Generation Webbyrå i Stockholm. Vid förekomst av personuppgifter hanteras dessa tekniskt i företagets serverhallar med fysisk lokalisering i Stockholm. Webbplatsen patchas och underhålls dagligen i enligt med gängse webbstandard för att kontinuerligt hålla högsta möjliga säkerhetsnivå.