Vi har varit på platsbesök hos våra byggledare Linnea Westin och Mathias Tisjö Brinck i projektet Nya tunnelbanan Söderort. Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana har uppdraget att bygga ut tunnelbanan med bland annat nya stationer, ett stort projekt som kommer att ge en ökad tillgänglighet inom Stockholmsregionen. Projektet är planerat att pågå till 2030.  

Mathias Tisjö Brinck och Linnea Westin står framför en maskin.

WAADE är med och bygger nya tunnelbanan

Linnea och Mathias huvuduppgift som byggledare berg är att bevaka genomförandet av bergarbetet samt att vara delaktiga i projektering, samordning och uppföljning av entreprenörens arbete. Som byggledare i projektet är de nära produktionen vilket innebär att fatta snabba beslut och ha koll på arbetets gång. De kan hjälpa varandra med tanke på att de har samma roll och känner att de har bra stöttning i organisationen.

– Vi är ute väldigt mycket, framför allt inför och vid kritiska arbetsmoment. Ett exempel på ett kritiskt arbetsmoment är förinjektering vilket innebär att man tätar berget runt tunneln innan sprängning. Det görs för att minska risken för inträngande grundvatten då vi har en miljödom som säger hur mycket vatten som får läcka in i tunnlarna när vi är klara med projektet, berättar Linnea.

De har alltså samma roll men ansvarar för olika sträckor i projektet. Linnea hittar vi på sträckan Sockenplan - Slakthusområdet. Mathias ansvarar för den mötande sträckan Gullmarsplan - Slakthusområdet. Två sträckor som bjuder på både utmaningar och möjligheter.

– Några av våra utmaningar i projektet är bland annat en passage med lite bergtäckning där vi kommer frysa berget samt att vi kommer driva tunnel under Hammarby kanal där det är prognostiserat mycket dåligt berg. Båda dessa moment kräver noggrann planering och ett korrekt utförande för att garantera en säker framdrift. En möjlighet har varit att vi har kunnat klassa om en BK2 väg till BK1 väg för att möjliggöra större transporter som effektiviserar utlastningen av bergmassor, säger Mathias.

Hur ser utmaningarna ut på sträckan mellan Slakthuset-Sockenplan, Linnea?

– På vår stäcka är en av de största utmaningarna att vårt projekt påverkar omgivningen i stor utsträckning då det är många arbetsmoment som sker på liten yta. Vi har sprängt en förskärning som är drygt 15 meter djup runt 10 meter ifrån en skola samt att vår tunnel går 10 meter under ett flertal bostadshus och förskola. Till skillnad från Gullmarsplan har vi enbart tillgång till en BK2-väg vilket innebär fler transporter till och från arbetsplatsen samt att vi inte får köra på Enskedevägen efter kl. 22:00 vilket vi gärna hade gjort då utlastning av bergmassor oftast sker nattetid, förklarar Linnea.   

Med tanke på att ni båda är byggledare, vad är det roligaste med att vara byggledare i just detta projekt?

 – Framför allt är det roligt med tunnlar och i detta projekt finns många stora tekniska utmaningar där jag får möjlighet att vara med i processen från planering till utförande, säger Mathias.

– Det är så häftigt att få vara med och bygga Stockholms infrastruktur! Att vara med och vara en del av helheten som skapar framtiden. Den här tunnelbanelinjen kommer att vara i bruk i flera hundra år och flera generationer efter oss kommer åka på det här som vi har varit med och byggt. Klart att det är tråkigt att ingen ser det vi var med och byggt, det vill säga tunnlarna, men ändå häftigt att vara med i ett projekt som utvecklar Stockholm, konstaterar Linnea.

Det pratas mycket om hållbarhet och en skiftning i byggbranschen där vi går mot ett mer hållbart arbetssätt, är det något ni märker av?

– Jo, men det får jag ändå säga. Vi har en uppsjö av obligatoriska utbildningar som byggherren förvaltning för utbyggd tunnelbana håller i som vi alla ska gå för att vara involverade i projektet. Dessa utbildningar handlar bland annat om hållbarhet, grundläggande miljöutbildning, berättar Mathias.

Under vår pratstund hinner vi även prata om hur det är att vara två från WAADE som verkar i samma projekt. Hur är det ha någon annan från WAADE i projektet?

– Det är svårt att säga om vi hade haft lika bra kontakt om vi inte båda hade kommit från WAADE. Det är en trygghet att ha någon kollega med där vi kan prata om allt och ingenting och ställa dumma frågor, menar Mathias.

– Om det är frågor kopplade till WAADE så kan vi också prata med varandra, fortsätter Linnea. Både jag och Mathias kommer från entreprenadsidan där sammanhållningen har varit stark. Den känslan får vi här också, fortsätter Linnea.

De reflekterar avslutningsvis att det är viktigt, när du kommer som ny till ett projekt och som ny på WAADE, att få in minst två från WAADE i uppdragen och projekten. Det skapar en trygghet och gemenskap även i projektet.

Efter platsbesöket är över kan vi konstatera att våra byggledare har en viktig funktion i sina projekt. Mycket av det vi gör på jobbet syns inte alltid utåt men ändå är en viktig del av framtidens samhällsbyggnad. Vi ser fram emot att färdas på tunnelbanan som Mathias och Linnea varit med och byggt!

Mathias Tisjö Brinck och Linnea Westin står framför en maskin.
slide1
Borrmaskin i upplyst tunnel.
Mathias Tisjö Brinck leendes mot en bergvägg.
Mathias och Linnea i varselkläder. Linnea pekar på något utanför kameran som de båda tittar på.

Kontakt

Linnea Westin
linnea.westin@waade.se
+46 768 953 502
Mathias Tisjö Brinck
mathias.tisjo@waade.se
+46 707 382 974

Dela inlägg:


Relaterade inlägg

bergrum
15 september 2023
Nyheter
Daniel Andersson
Anläggning & Infrastruktur

Vi breddar våra tjänster

WAADE hittar nya möjligheter att utveckla marknaden för bergverksamhet.  Behöver ni besiktiga ett bergrum?  På WAADE erbjuder vi nu vår expertis inom berg för besiktning av bergrum. Bergrum byggs och används för flera olika ändamål, allt från privat ti...
Kalle_pettersson
16 augusti 2023
Nyheter
Kalle Pettersson
Anläggning & Infrastruktur

WAADE vinner uppdrag för Trafikverket

Dagens järnvägsspår blir allt mer belastade i takt med att trafiken ökar. Som en konsekvens av detta kan det medföra en förlängd restid och försämrad punktlighet för tågen. Trafikverket ska nu bygga ut och rusta upp stambanorna på Ostlänken.  Trafikverk...