Under gårdagen blev det officiellt att WAADE's Markus Tunlid går in som VD i Densify. 

Tunlid-Lorensson-1200×800

Bild: Densify. Christoffer Lorensson (tv) och Markus Tunlid (th) 

Markus Tunlid blir ny VD för Densify.

 

Det gläder oss att Markus med sin breda kompetens och branscherfarenhet får möjlighet att driva bolaget och vårt samarbete vidare. Vi har ett gemensamt mål och det är att utveckla byggbranschen med hållbarhet i fokus.

Densify är unikt i att utmana den svåra kombinationen att bygga industrialiserat i befintlig miljö det ställer mycket höga krav på projekteringen. De lägger stor vikt vid att bygga cirkulärt, bland annat genom återvinning av redan bebyggd miljö i och med att ny mark inte tas i anspråk vid nybyggnad.

På WAADE bidrar vi med avancerad projektering och att bygga upp processer som effektiviserar byggnadsarbetena och minskar kostnaderna. Vårt arbetssätt ser till att rätt personer är involverade och engagerade för ett bra arbetsklimat, något vi vet är viktigt för den sociala hållbarheten.

Vi ser med spänning fram emot Markus bidrag som VD och fortsättningen av vår relation med Densify!

Kontakt

Markus Tunlid
markus.tunlid@waade.se
+46 709 387 480

Dela inlägg:


Relaterade inlägg

bergrum
15 september 2023
Nyheter
Daniel Andersson
Anläggning & Infrastruktur

Vi breddar våra tjänster

WAADE hittar nya möjligheter att utveckla marknaden för bergverksamhet.  Behöver ni besiktiga ett bergrum?  På WAADE erbjuder vi nu vår expertis inom berg för besiktning av bergrum. Bergrum byggs och används för flera olika ändamål, allt från privat ti...
Kalle_pettersson
16 augusti 2023
Nyheter
Kalle Pettersson
Anläggning & Infrastruktur

WAADE vinner uppdrag för Trafikverket

Dagens järnvägsspår blir allt mer belastade i takt med att trafiken ökar. Som en konsekvens av detta kan det medföra en förlängd restid och försämrad punktlighet för tågen. Trafikverket ska nu bygga ut och rusta upp stambanorna på Ostlänken.  Trafikverk...