Avdelningschef, Järfälla kommun

Järfälla kommun växer och har behov av en avdelningschef till projektledningsavdelningen med start i juni 2020. Projekten innefattar både infrastruktur samt nyproduktion av fastigheter.

WAADE kommer genom Anna-Carin Mattsson att axla ett interimsuppdrag i form av avdelningschef för projektledningsavdelningen i Järfälla kommun. Uppdraget innefattar personal-och budgetansvar. I uppdraget ingår att aktivt delta bland annat i förvaltningens ledningsgrupp samt diverse styrgrupper för projekt. Rollen innebär att leda och driva avdelningen i ordinarie chefs frånvaro och se till att målen nås och att det görs uppföljning under uppdragets gång. Det dagliga arbetet består av att samverka med andra chefer, nyckelpersoner samt externa parter för att få bästa framdrift i projekten. I uppdraget som avdelningschef ingår även ansvar för utveckling av avdelningens gemensamma processer.

 

Bild: Järfälla kommun