Hållbara städer: samarbete med Densify

WAADE stöttar utvecklingen av Densifys projekt mot den täta, hållbara staden

Byggsektorn är på väg in i en ny era, där klimatvänligt och miljövänligt ska bli standard. Densify har tagit hjälp av WAADE för att anta utmaningen. Densifys affärsidé och produkt erbjuder en lösning för hållbara städer och samhällen, hållbar produktion och bekämpning av klimatpåverkan. De bygger på ett miljösmart sätt. Ett sätt som är här för att stanna.

Densify arbetar med förtätning av tomter och flerbostadshus. Genom att bygga nytt ovanpå gammalt eller bygga nytt på mark som redan är exploaterad bygger de energieffektivt och med liten miljöpåverkan jämfört med traditionell nybyggnation. Densify bygger med trä och med prefabricerade lösningar för huskonstruktionen för att minska påverkan på klimatet och strävar mot klimatneutralitet. Densify erbjuder en husprodukt som möjliggör en mer social- och ekonomisk stadsdel genom att erbjuda fler bostäder i befintlig infrastruktur. Den täta gröna staden är den mest hållbara och en förtätning av bostäder är något alla städer behöver. WAADE är glada över att få vara med och öppna upp för den möjligheten.

Vi som är med och hjälper Densify framåt från WAADE är: Markus Tunlid (projektutvecklingschef) och Calle Jansson (BIM-samordnare och digitala arbetssätt)