Hållbara städer: samarbete med Sizes

WAADE är med och skapar förutsättningar för hållbara städer och samhällen åt Sizes kunder

WAADE:s erfarenhet och kompetens inom miljö, kvalité, bygg, ledning, modellering och digitalisering tar hustillverkaren Sizes framåt och hjälper dem att etablera sig på en marknad under förändring. WAADE hjälper Sizes med ledning och affärsutveckling genom att implementera innovativa tekniska lösningar och hållbara arbetssätt i deras process och byggprojekt. Sizes färdiga byggprodukt hjälper husköparen att uppnå det globala miljömålet ”hållbara städer och samhällen”.

Sizes bygger flerfamiljshus i trä med hjälp av volymelement som tillverkas i en fabrik i Oskarshamn. Produkten gör det möjligt att bygga miljö- och klimatvänligt samt till en lägre kostnad. Lägenheterna som står färdiga riktar sig till en målgrupp som söker sitt första kontrakt och som idag har svårt att komma in på bostadsmarknaden. WAADE uppskattar värdet av att få arbeta med en kund som i alla hållbarhetsparmetrar; miljö, socialt och ekonomiskt, verkar för att göra skillnad i samhället och inom byggsektorn.

Vi som är vara med och hjälper Sizes framåt från WAADE är: Rikard Dahlström (affärschef och del av affärsforum), Tommy Lindeberg (projektingenjör), Calle Jansson (BIM-samordnare och digitala arbetssätt), David Linde (projektchef), Jonas Lindén (platschef), Christoffer Nilsson (projekteringsledare och del av affärsforum) och Sandra Sjökvist (projekteringsledare och del av affärsforum).