Nya dammanläggningar i Hyltebruk

Statkrafts dammanläggning i Hyltebruk är byggd i början av 1900-talet. Delar av anläggningen är idag i dåligt skick och uppfyller inte dagens krav för en modern dammanläggning. Med start i november 2015 kommer delar av dammanläggningen att rivas och byggas upp på nytt, andra delar kommer att renoveras för att anpassas till dagens krav för en modern dammanläggning. Projektet innehåller bland annat nyproduktion av en betongdamm och två fyllningsdammar samt installation av ny instrumentering.

WAADE ingår i Statkrafts organisation och ansvarar för projektledningen.

I projektet ingår tre stycken entreprenader, två stycken utförandeentreprenader (luckor och bygg) och en totalentreprenader (elektriska arbeten).

 

Ansvarig: Fredrik Skogsjö