Ombyggnad av hamn i Kapellskär, Norrtälje

Kapellskär är en av Sveriges största hamnar och är Stockholms Hamnars nordligaste hamn. Kapellskär byggs ut för att möta framtida trafikutveckling med ökade volymer och större fartygsstorlekar. Ombyggnationen av hamnen omfattar en fördjupning av hamnbassängen, en ny pir på 220 m med två nya kajlägen och större markytor för uppnå ett optimalt trafikflöde.

WAADE har fått förtroendet att medverka i utbyggnaden av Kapellskär hamn med två nyckelpositioner, som Samordnande Byggledare och som Bitr. Projektledare. En av de stora utmaningarna som samordnande byggledare i detta projekt är att hamnen ska fungera med full drift under hela byggnationen. I rollen som Bitr. Projektledare driver vi avancerade projekteringsfrågor för den nya piren, färjelägen och kajkonstruktionen.