Samverkansledning, Kolartorp

Fastighetsbolaget K2A bygger tillsammans med RSS Nordic Holding AB bygger, i en första etapp ca 130 mindre hyreslägenheter på fastigheten Kolartorp 1:8.

WAADE har i inledningsskedet av projektet varit drivande i arbetet med att utarbeta ett samverkansavtal mellan projektbolaget Kolartorp Förvaltning AB och mark- och betongentreprenören Markstruktur i Nacka AB. I produktionsskedet har WAADE även en roll som KMA-ansvarig för Markstrukturs delar i projektet.