Projekteringsledning Långå Gejser

Ett gejserliknande fenomen

förekommer vid Rändå- och Ulvåschaktet för att stora mängder luft dras ner i schakten/tunnlarna. Luften samlas i tunneltak och håligheter i tunneln och komprimeras pga det höga flödet/trycket. När trycket i tunneln blir för stort vänder den komprimerade luften tillbaka upp i schaktet och resulterar i att stora mängder energi frigörs. När luften rör sig tillbaka upp i schaktet för den med sig stora mängder vatten vilket resulterar i en fontän med höjden 40 till 80 meter vid Rändåschaktet och uppskattningsvis det dubbla vid Ulvåschaktet. Fortum avser att avhjälpa problemet genom att borra avluftningshål ner till tunnlarna.

Rändå- och Ulvåschaktet är beläget ca 30 km väster om Hede, Härjedalen. Schakten ansluter till tunnlar som leder vatten mellan Grundsjön/Lossen och Långå kraftstation.

WAADE bidrar med projekteringsledning och teknikstöd i projektet.

https://www.youtube.com/watch?v=0eJMZ1kGWBw

Ansvarig: Fredrik Skogsjö