VA-investeringsprojekt, Vitryssland

Projektet består i att genomföra uppgradering av avloppsreningen i fem städer i Vitryssland.
WAADE jobbar med samordning och uppföljning av miljöfrågor, och säkerställer att investeringsprojekten följer de av finansiären uppsatta miljökraven.

I arbetet ingår genomförande av utbildningstillfällen och workshops för att lyfta kunskapsnivån inom de kommunal VA-bolagen. Investeringarna finansieras av EBRD, European Bank of Reconstruction and Developmen