Stadsutveckling Mötesplats Nacka

Stadsutvecklingsprojektet Mötesplats Nacka omfattar att flytta och göra en överdäckning av del av Värmdövägen precis intill Nacka Forum. En ny bussterminal ska placeras intill överdäckningen, under mark, i anslutning till station Nacka på den nya tunnelbanelinjen som ska byggas. Projektet innehåller också utbyggnad av en tät och levande kvartersstad innehållande både bostäder och kontor. Projektet utförs i samarbete mellan Nacka kommun, Trafikförvaltningen och Trafikverket.

WAADE:s roll genom Sara Andersson är att vara projektledare och exploateringsingenjör för stadsutvecklingsprojektet Mötesplats Nacka. Rollen innebär att arbeta med att ta fram en detaljplan samt att genomföra projektet. Projektet är stort och komplext vilket innebär att projektledarrollen omfattar många olika delar därav styrning och organisation är viktiga delar. Sara har också rollen som exploateringsingenjör vilket innebär ansvar för avtalsupplägg, förhandling och tecknande av avtal, fastighetsrättsliga frågor, exploateringsekonomi och genomförandefrågor. Projektets budget beräknas idag till cirka 2 miljarder kronor.

 

Bild: Nacka kommun