Nacka kommun bygger stad

Nacka kommun ingår i avtalet Stockholmsförhandlingen vilket innebär att tunnelbanan skall byggas till Nacka forum. Som en följd av detta skall Nacka kommun bygga minst 13500 bostäder innan 2030. För att klara detta innebär det en rejäl satsning på utbyggnad av välfärdsfastigheter (tex skola och omsorg) samt infrastruktur (tex VA, el, fjärrvärme, vägar för bil, cykel och gångtrafik)

WAADE hjälper Nacka kommun med övergripande planering inför genomförandet av all denna utbyggnad inom samordningsprojekten Centrala Nacka samt Sickla Plania

I rollen ingår ansvar för övergripande tidplan samt skedesplaner inom respektive samordningsprojekt. Även arbete med riskvärdering i projekten samt övergripande för samordningsprojekten är en del av vardagen. I ansvaret ingår också att säkerställa framkomligheten för framförallt gång, cykel och kollektivtrafik under byggtid