Norra Branten 1 och 2, Nacka stad

Norra branten i Nacka strand är en del av Nacka stad och byggs ut 2016-2020. Nacka växer och utvecklas när ett stort kontorshus ska omvandlats till bostäder och förskola.  Byggnaden blir till bostäder med kommersiella lokaler mot J V Svenssons torg. Det skapar en bättre koppling mellan torget och kajen och kommunen tar över ansvar för vissa ledningar och parkområden.

WAADEs roll genom Anna-Carin Mattsson är att vara projektledare och exploateringsingenjör för projekten Norra Branten 1 och 2, i projektområde Norra Nacka stad. Det innebär avtalsupplägg, förhandling och tecknande av avtal, fastighetsrättsliga frågor, exploateringsekonomi och genomförandefrågor.

 

Bild: Nacka kommun