VDC-strateg, Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Husarviken i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder och är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Totalt planeras för 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser som ska kombineras med en modern hamn och annan strategisk infrastruktur som Spårväg City.

WAADE:s uppdrag är att i projektet Norra Djurgårdsstaden vara VDC- strateg. Uppdraget innebär ta fram strategier  åt uppdragsgivaren Stockholms Stad för upphandling och genomförande av projektering och entreprenader.

I uppdraget ingår att under projektmöten coacha och stötta projekt- och delprojekteringsledarna i att leda och styra sina projekteringsuppdrag. För uppdraget skall en rambeskrivning upprättas för hur projekten skall bedrivas och upphandlas.