Ny hamn i Norvik, Nynäshamn

I Norvik strax norr om Nynäshamn bygger Stockholms Hamnar en helt ny hamn för container- och rullande godstrafik. Syftet med den nya hamnen är att skapa en miljövänlig försörjningsväg för gods till den ständigt växande Stockholmsregionen.

På köpet så frigörs i och med detta även stora markytor i den nuvarande containerterminalen i Frihamnen för byggandet av bostäder inom projekt Norra Djurgårdsstaden.

Den första etappen av hamnen i Norvik tas i bruk under år 2020. Fullt utbyggd kommer den att kunna hantera ca 500 000 containrar per år vilket kan jämföras med dagens kapacitet i Frihamnen på ca 60 000 containrar årligen.

WAADE är väldigt glada att få vara en del av detta jätteprojekt där vi bidrar med erfarenhet och resurser inom projekt- och projekteringsledning.