Nya spår – Roslagsbanan, Hägernäs till Rydbo

Det pågår ett omfattande arbete på Roslagsbanan för att tågtrafiken ska flyta bättre än i dagsläget. På Österskärslinjen byggs dubbla spår för att förbättra framkomligheten och minska störningar. Samtidigt byggs det stationer för att göra dem mer lättillgängliga. Farliga korsningar längs med banan byggs bort för ökad säkerhet för alla som skall passera järnvägen

WAADE är med i projektet som byggledare för markarbeten i utförandeskedet.