”Kompassen”, Sigtuna kommun

Under 2018 togs en projektmodell för stadsbyggnadsprojekt, Kompassen, fram. I början av 2020 genomfördes en uppdatering av processen samt en tjänst som projektstrateg beslutades att tillsättas. 

WAADE:s roll genom Anna-Carin Mattsson var att agera tillförordnad projektstrateg. Det har inneburit att genomföra revideringar av modellbeskrivningen, mallar, rutiner och mappstruktur. Uppdraget har också innefattat utbildning i projektmodellen samt stärka projektkompetensen hos huvudprojektledarna.