Projektledning för nya Slussen

Slussen i Stockholm är idag 80 år och i mycket dåligt skick. Planen är att riva stora delar av Slussen på grund av de stora problemen kring grundläggningen, vittrande betong och rostande armering. Det nya Slussen kommer att bli en attraktiv mötesplats med nya torg, kajer och parker. När projektet är klart kommer Slussen att vara en bättre miljö för kollektivtrafik, gående och cyklister, ytor för biltrafik kommer att minskas.

I projektet ingår en ny bussterminal i berget under Katarinavägen för Nacka- och Värmdöbussarna. Den nya bussterminalen byggs ljus, trygg och säker där omstigning till tunnelbanan sker inomhus.

WAADE är projekteringsledare för bussterminalen i Katarinaberget.

Ansvarig: Fredrik Skogsjö