Sopsugsanläggning Norra Djurgårdsstaden

Inom projekt Norra Djurgårdsstaden som sträcker sig från Husarviken i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder skall det uppföras en sopsugsanläggning.

När Hjorthagen är färdigställt kommer avfallshanteringssystemet att hantera avfall från 5 000 lägenheter.

I projektet har WAADE agerat som projekteringsledare för uppförandet av bygghandlingar. Projektet har genomförts i full samverkan mellan entreprenör och beställare.

Projektet har bedrivets genom att ca en gång per vecka hålla arbetsmöten som pågår en hel arbetsdag per gång under hela projekteringsprocessen. På dessa möten har alltid beställaren och entreprenören deltagit. Entreprenören har också succesivt genom projekteringen tagit fram en produktionsbudget för projektet.