Stadsutveckling Flemingsbergsdalen

Flemingsbergsdalen är beläget centralt i kommundelen Flemingsberg cirka två km söder om Huddinge centrum, söder om Stockholm. Nu satsar Huddinge kommun på att utveckla stadsdelen där visionen är att Flemingsbergsdalen ska bli en mer sammanhängande stad.

Projektets mål är att göra Flemingsberg till ett centrum för utbildning, forskning och kreativitet där samverkan skapar ett hållbart samhälle. Med det nya planprogrammet kommer Flemingsberg bli en mer levande stadsdel för arbetande, studenter, boende och besökare. Detta ska skapa förutsättningar för att Flemingsbergdalen ska bli en mer integrerad stadsdel med goda möjligheter till nya arbetstillfällen, handel, nöjen, kultur, bostäder, samhällsservice och studieplatser.

Ca 5000 bostäder
Ca 35 000 arbetsplatser
3 parker
4 skolor
7 förskolor
2 idrottsanläggningar
Möjligheter för hotell och kongress
50 000 m2 kommersiell service

WAADEs roll i projektet är att bidra med att säkerställa och kvalitetssäkra genomförbarheten i utvecklingen av Flemingsbergsdalen utifrån givna förutsättningar och i tätt samarbete med alla intressenter. Mer konkret innebär rollen att ansvara för den övergripande genomförandeplanering och samordningen tillsammans med projektorganisationen på Huddinge kommun vilket kommer att resultera i skedesplaner. WAADE kommer även ansvara för att ta fram och hålla övergripande tidplan för de olika nivåerna och samverka med projektledare, projektchefer, enhetschefer, exploatörer med flera.

Kontakt:
Clas Westgren
clas.westgren@waade.se
+46 708 866 491

 

Bild: Huddinge kommun