Stadsutveckling Sickla, Nacka kommun

Sickla förändras och blir ett tätare, mer blandat område som ska ge plats för cirka 4 500 nya bostäder och 1 800 kvadratmeter yta för handel och kontor. När tunnelbanans blå linje förlängs får Nacka tre tunnelbanestationer, varav en i Sickla. Projektet omfattar samordning både vad gäller planering, genomförande och kommunikation av de stadsbyggnadsprojekt som ingår i projektchefsområdet Sickla, samt samordning gentemot andra interna och externa projekt och planer i området. Projektet hanterar de frågor, utredningar och avtal som är övergripande och berör flera stadsbyggnadsprojekt.

I projektet har WAADE agerat projektchef för utvecklingen av Sickla i form av Sara Andersson. Rollen innebar ett ansvar för cirka 20 stycken stadsutvecklingsprojekt. Området utgörs av en del av västra Sicklahalvön och som haft egen budget, tidplan och leveransmål. Projektchefen har ansvarat för samordning mellan de olika projekten och föreslagit prioriteringar. Projektchefen har arbetslett projektledare, genomförandeplanerare med flera medarbetare inom projektchefsområdet. Rollen har även inneburit att delta i enheten Nacka stads ledningsgrupp.

 

Bild: Nacka kommun