Tollare – en ny stadsdel i södra Boo

Målet med Tollare är att skapa en skärgårdsstad där närheten till naturen och vattnet tas till vara. Tollare ska enligt planerna rymma omkring 900 nya bostäder. Förskolor, äldreboende och lokaler för handel, service och en del arbetsplatser ingår också. Utmed Lännerstasundet i söder ska en strandpromenad och en småbåtshamn byggas.

WAADE:s roll i projektet är att på uppdrag av Tyréns och NCC leda projekteringen av bl a kaj- och hamnanlägganläggningar i området. Genom införandet av verktyg för ökat samarbete och involvering såsom exempelvis visuell planering har WAADE bidragit till att tydliggöra tidplaner och effektivisera processen.