Tvärförbindelse Södertörn

Trafikverket ska planera och bygga Tvärförbindelse Södertörn – en 20 kilometer ny sträckning av väg 259 från Haninge vid Jordbro till E4/E20 vid Vårby. Tyrens har erhållit uppdraget av Trafikverket att ta fram vägplanen där det också ingår ett nytt cykel- och gångstråk och utrymme för de stombussar som ska ingå i ett framtida stombussnät.

Uppdraget för WAADE omfattar att leda och driva projekteringsprocessen för Tyrens under lokaliseringsutredningen, systemhandlingen samt option på framtagande av förfrågningsunderlag till entreprenad.

Redan i anbudsskedet användes visuell planering för att ta fram projekteringstidplanen, samt upprätta budget för projektet. Under hela projekteringsfasen som sträcker sig till 2018 samlas alla projektörer en gång per vecka för att i ICE-mötesform gå igenom projektet och samtidigt jobba tillsammans hela dagen.