Stadsutveckling i Väsjön, Sollentuna

Sollentuna kommun planerar för att ca 4400 bostäder ska stå färdiga i Väsjön fram till 2032.

Visionen för Väsjön är en småskalig, variationsrik och naturnära stadsmiljö med det aktiva livet i centrum.

Väsjöområdets läge mellan Törnskogens och Rösjöskogens naturreservat ger unika förutsättningar för ett aktivt liv. På gångavstånd finns fyra vackra insjöar varav Fjäturen, Snuggan och Rösjön till större delen ligger i orörd natur. Den fjärde – Väsjön – ska bli centralpunkten kring vilken den nya bebyggelsen koncentreras med anslutande torgplatser, parkstråk och strandpromenad.

WAADE är med som projektledare för genomförandet och delprojektledare för restaureringen av Väsjön.