Ny stadsdel i Västra Ursvik, Sundbyberg

I Ursviks västra delar ska 4000 nya bostäder byggas med mer kollektivtrafik, ett torg med samlad service och flera nya parker och mötesplatser, en skola med idrottshall, förskolor och äldreboende. Mot Kymlingelänken skapas en bullervall med ett nedgrävt parkeringsgarage och med utrymme för flera aktiviteter ovanpå. Det blir även nya cykelvägar och bättre förbindelser till intilliggande områden.

WAADE stödjer projekteringsledaren vid framtagande av systemhandling genom att låta projekteringsgruppen träna på samarbete vid startmöte och projekteringsmöten. Samarbete skapas genom strukturer och övningar som leder till större trygghet i gruppen. Vi definierar också målbilder och förväntningar på vårt gemensamma arbete och varandra som medlemmar i ett lag.