Projektkoordinator i Västlänken

WAADE agerar projektkoordinator i Västlänken, deletapp Korsvägen

Stora och komplexa infrastrukturprojekt behöver struktur, erfarenhet och engagemang. WAADE får bidra med just det i projekt Västlänken och Olskroken Planskildhet, deletapp Korsvägen, genom rollen som projektkoordinator. Som projektkoordinator i Västlänken ska WAADE bemästra projektplanering i ett komplext anläggningsprojekt inom stadsmiljö och visa prov på tekniskt yrkeskunnande, effektivitet, erfarenhet och tillförlitlighet. För att kunna utföra arbetet krävs också god kännedom om entreprenadjuridik, goda kunskaper i planeringsverktyget Primavera samt kalkylvana. En viktig uppgift i rollen som projektkoordinator är samordning med angränsande projekt drivna av Göteborg Stad, Akademiska hus och Västfastigheter.

Delprojekt Korsvägen omfattar ca 3 200 meter tunnlar, i berg och i lera, bestående av en spårtunnel och en parallell service- och räddningstunnel. Under marknivån vid knutpunkten byggs station Korsvägen med tre uppgångar.

Den som hjälper Trafikverket och projekt Västlänken och Olskroken Planskildhet, deletapp Korsvägen, i rollen som projektkoordinator är Henrik Lennartsson.

Projektstart: 2018
Projekt slut: 2026

 

Åtgärdens och projektets främsta effekter på samhället: Västlänken och Olskrokens Planskildhet kommer förenkla resandet för många i Storgöteborg och göra att fler kan lämna bilen hemma.