”Kompassen”, Sigtuna kommun

Under 2018 togs en projektmodell för... Läs mer »

Ny hamn i Norvik, Nynäshamn

I Norvik strax norr om Nynäshamn... Läs mer »

Ny stadsdel i Västra Ursvik, Sundbyberg

I Ursviks västra delar ska 4000... Läs mer »

Samverkansledning, Kolartorp

Fastighetsbolaget K2A bygger tillsammans med RSS... Läs mer »

Sopsugsanläggning Norra Djurgårdsstaden

Inom projekt Norra Djurgårdsstaden som sträcker... Läs mer »

Ombyggnad av hamn i Kapellskär, Norrtälje

Kapellskär är en av Sveriges största... Läs mer »

Tvärförbindelse Södertörn

Trafikverket ska planera och bygga Tvärförbindelse... Läs mer »

Projekteringsledning Långå Gejser

Ett gejserliknande fenomen förekommer vid Rändå-... Läs mer »

Nya dammanläggningar i Hyltebruk

Statkrafts dammanläggning i Hyltebruk är byggd i... Läs mer »

Projektledning Kvarnholmsförbindelsen

För att knyta samman Kvarnholmen och centrala... Läs mer »