h2

Vad vi gör

WAADE erbjuder konsulttjänster till  organisationer som vill genomföra projekt mer effektivt och framgångsrikt. 

Våra affärsområden

Våra erfarna konsulter har kompetens och expertis inom följande områden

road-light

Anläggning & Infrastruktur

Vi utmanar anläggningsbranschen där graden av samarbete kan påverkas oavsett av utformningen av kontraktet.​
building-light

Bygg & Fastigheter

Vi utmanar byggbranschen med fokus på att skapa strukturer som främjar samarbete.
city-light

Exploatering & Stadsutveckling

Vi arbetar med strategisk samhällsutveckling i tidiga skeden som lägger grunden för framgångsrik samhällsbyggnad.

Att driva projekt är komplext och den utmaningen gillar vi!

WAADE ska vara ledande i att utveckla branschen och verka för att driva hållbara projekt utifrån sunda principer, med fokus på samarbete och engagemang. ​WAADE ska också verka för att utarbeta nya metoder som effektiviserar och underlättar i de projekt vi deltar i. ​

Våra metoder är VDC, BIM, Samverkan och Engagemangstyrt ledarskap. Metodkunskapen samlar vi i WAADEs Best Practice. 

bg-pattern-peaks

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi vill gärna träffa dig. Ett första möte med oss för att skapa förståelse, förtroende och gemensamma mål.