helsingborg-5

Affärsområde

Bygg & Fastigheter

Vi utmanar byggbranschen med fokus på att skapa strukturer som främjar samarbete.

Lyckade byggprojekt är ett resultat av människors engagemang.

Engagerade projektmedlemmar får man genom tydliga spelregler.

Gemensamma mål, visuellt samarbete, informationsdelning och trovärdighet. Våra gemensamma mål nås via detaljerna och ska vi lyckas bygga hållbart behöver varje liten del av de framtida bostäderna vara kända i bygghandlingen.

Inget byggprojekt är det andra likt

Våra erfarenheter är att varje byggprojekt ska betraktas som unikt. Hjulet behöver uppfinnas på nytt och tidigare erfarenheter förs vidare genom individer. Vår uppfattning är att byggprojekt har många gemensamma delar som kan utvecklas och effektiviseras genom en systematisk erfarenhetsåterföring.

bygg

Medarbetare med denna expertis

Calle Jansson

Calle Jansson

BIM-strateg
Calle har över fem års erfarenhet av BIM och VDC-processer hos arkitektbolag, konsultbolag och som entreprenör i både små och stora projekt. Han har erfarenhet av allt från strategiarbete och BIM-modellering till utbildning och implementering av förändrade arbetssätt. Calle arbetar alltid med fokus på BIM och VDC! Calle brinner för att effektivisera branschen genom förbättrade processer och arbetssätt och är sedan 2018 VDC-certifierad av Stanford University. Hans driv och breda kompetens inom området gör honom till en eftertraktad central person i den förändringsprocess som byggbranschen genomgår. Som person är Calle kreativ, effektiv och social med tydliga värderingar kopplat till transparens och öppenhet. Calle förstår vikten av fungerande team och drivs av att skapa helhetsleveranser snarare än individuella prestationer.
Christoffer Nilsson

Christoffer Nilsson

Projekteringsledare
Christoffer är projekteringsledaren som hjälper till att driva sina projektmedlemmar och entreprenörer mot målet genom att vara ytterst ansvarig för kontroller och för att leverera efterfrågat resultat åt beställaren. Han har erfarenhet av förhandlingsarbete och kunskap inom entreprenadjuridik, anbudsarbete och samordning mellan olika teknikområden i så väl projekterings- som produktionsskede. Genom att involvera rätt personer, kommunicera med en tydlig dialog och tät återkoppling skapar han förutsättningar att leverera bästa nytta till kund. Hans sinne för detaljer och problemlösning skapar produktivitet i projekten. För Christoffer är det viktigt att hans kunder känner sig delaktiga i processen där han ser lyhördhet, uppföljning och återkoppling som nycklar till framgångsrika projektresultat.
David Linde

David Linde

Projektledare
David är social, förtroendegivande och tycker om att bygga långsiktiga relationer. Det gör att han uppskattar att samarbeta i grupp och har lätt för att komma överens med många. David är också socialt engagerad och strävar alltid efter att alla skatrivas i projektet. Som komplement till det sociala är David strukturerad och målinriktad och finner stor stolthet i att se till att projekt leverera efter både budget och tidsplan. Davids erfarenhet som både entreprenör, beställare och konsult bidrar till en bredd i förståelsen för utmaningarna i genomförandet av bostads- och kommersiella byggprojekt.
Evelina Cortobius

Evelina Cortobius

Projektledare
Evelina har 10 års erfarenhet av fastighetsbranschen och har jobbat som både gruppchef samt projektledare inom ombyggnation, tillbyggnation och ROT samt avdelningschef för Facility management. Hon är van vid att arbeta självständigt inom både den privata och offentliga sektorn med ansvar över flera projekt löpande samtidigt där ekonomiansvar, resultatrapporter samt avstämning är en del av det dagliga arbetet. Evelina är en social person som gillar utmaningar och utveckling. Hon tycker om mötet med människor oavsett om det är en beställare, projektgrupp, entreprenör, boende eller lokalhyresgäst. Evelina är en strukturerad, målmedveten, engagerad och ansvarsfull när hon går in i sina uppdrag. Som projektledare har hon stor erfarenhet av att jobba med budget samt avstämning mot bestämda mål och tidplaner. Hon tycker om att arbeta i grupp och har lätt för att anpassa sig till nya grupper och situationer. I de projekt hon har varit aktiv i har hon varit delaktig från initiering och framtagning av investeringsansökan till avslut, besiktning och slutredovisning.
George Salinas

George Salinas

Projektledare
George har en lång och gedigen erfarenhet av branschen som så väl bygg-, projekt- och projekteringsledare. Han har vana av att vara involverad i stora projekt inom bland annat nyproduktion av bygg- och anläggningsprojekt, något som går väl hand i hand med hans intresse för byggnader. Genom åren har George fått en djup förståelse för processen och branschen och haft många olika roller i olika projektskeden. Ledarskapsrollen tar han gärna på sig och ser sig själv som en engagerad ledare. Han gillar att ställas inför olika hinder och hitta lösningar på problem som kan uppstå under projektets gång. För George är det viktigt att varje projekt är tydligt och väl förankrat i de uppsatta målen. Han har lätt att se projektets behov och att planera arbetet för att hålla tid och budget. En viktig parameter för lyckade projekt anser George är en tydlig och god kommunikation med hög involvering. George har genom sin erfarenhet fått vana av att samarbeta och samverka med flera olika parter samtidigt. För att gruppen och projektet ska ta sig i mål tror George på att sätta upp gemensamma och tydliga spelregler.
Jakob Höjdefors

Jakob Höjdefors

Projekt och Projekteringsledare
Jakob brinner för att leda och samverka inom anläggnings- och fastighetsprojekt. Han strävar efter att, med hjälp av sitt ledarskap, nå de uppsatta delmålen och leverera slutprodukten på ett strukturerat, hållbart och inkluderande sätt. Han tror på individens egen kapacitet att bidra till framgångsrika projekt och att olika personligheter behövs för att nå dit. Jakob är IPMA-certifierad och hans arbetssätt kännetecknas av att han tar ansvar för att leverera 100% av hans åtaganden samt med full tillit delegerar vidare uppgifter till lämpad projektkollega. Som person blir Jakob sällan stressad över sitt arbete och tar sig gärna an nya utmaningar där öppenhet, lugn och lojalitet är nyckelparametrar. Han är nyfiken och drivs av hårt arbete för personlig utveckling. Jakob har vana av att strukturera upp samt driva projekt framåt och lägger stor vikt vid att laget tillsammans kommer till avslut.
MarkusTunlid

Markus Tunlid

Projektledare
Markus är den småländske civilingenjören inom fordonsteknik som brinner för utveckling av människor och processer. Lika mycket som han älskar att se verksamheter ur kundperspektiv, att vrida och vända på problemställningar och att se människor växa, ogillar han suboptimering och internpolitik. I Markus erfarenhetsbank finns fem år av utveckling av eftermarknadsbranschen till fordonsindustrin med att utmana befintliga arbetssätt och att på riktigt sätta kundens serviceupplevelse i fokus. Där finns också fem år av teknik- och verksamhetsutveckling inom anläggningsbranschen med ansvar för bland annat VDC & ICE-metodik, implementering av nya processer och verktyg, utbildningar inom tidsplanering med mera. Markus brinner för ledarskap och i rollen som projektledare utmanas han av att skapa ett engagemang för projektets utmaningar som triggar alla individer att bidra med sina olika kompetenser!
Philip Ay

Philip Ay

Arkitekt och Projekteringsledare
Här har ni en arkitekt och projekteringsledare med bra kännedom inom konstruktion och CAD/BIM samt en stark akademisk bakgrund inom hållbar stadsplanering. Philip trivs i en miljö som är strukturerad där han kan skapa möjligheter och förbättra arbetet för både honom, företaget och framför allt hans kunder. Philip har passion för formgivning och ett genuint intresse för att skapa förutsättningar till att möta både ekonomiska och hållbara förändringar i samhället. Han vill gestalta med omsorg för att se till att den byggda miljön fungerar som stöd för individens aktiviteter och frågeställningar samt att funktionen av den väcker tankar och beteenden som är relaterade till den specifika situationen. Philip har arbetat som arkitekt och grafisk designer både i och utanför Sverige. Han har varit ansvarig i framtagandet av identitetsmallar i form av logotyper och hemsidor till företagskoncept men också projekterat för och ritat hus från utsidan till insidan med möbeldesign.

Projekt

Kv Asken
Jakob Höjdefors
Bygg & Fastigheter

Kv Asken, Markaryd

WAADE är med när Markaryd ska utvecklas med nya bostäder. Om projektet I Markaryds centrum uppförs ett flertal seniorboenden. Uppdraget innefattar lägenheter, gemensamhetslokal samt ett unikt exteriört landskap. Beställaren tar hjälp av WAADE för stött...
SJÖCRONA_HUVUDFIL – Picture1
Arian Nasser
Calle Jansson
Christoffer Nilsson
David Linde
Jakob Höjdefors
Jonas Lindén
Markus Tunlid
Rikard Dahlström
Sandra Sjökvist
Tommy Lindeberg
Bygg & Fastigheter

Hållbara städer i samarbete med Sizes

WAADE är med och skapar förutsättningar för hållbara städer och samhällen åt Sizes kunder. Om projektet WAADE:s erfarenhet och kompetens inom miljö, kvalité, bygg, ledning, modellering och digitalisering tar hustillverkaren Sizes framåt och hjälper dem...

Artiklar

Tunlid-Lorensson-1200×800
5 maj 2023
Nyheter
Markus Tunlid
Bygg & Fastigheter

WAADE stärker samarbetet med Densify

Under gårdagen blev det officiellt att WAADE's Markus Tunlid går in som VD i Densify.  Bild: Densify. Christoffer Lorensson (tv) och Markus Tunlid (th) Markus Tunlid blir ny VD för Densify.   Det gläder oss att Markus med sin breda kompetens och brans...
Ziadoon Al Zubaidi
4 maj 2023
Nyheter
Ziadoon Al Zubaidi
Bygg & Fastigheter

Vi breddar våra tjänster

WAADE kan nu stolt meddela att vi erbjuder tjänsten kontrollansvarig i projekt.   Ziadoon Al Zubaidi ny kontrollansvarig på WAADE.   Vår kollega Ziadoon Al Zubaidi klarade nyligen certifieringen för kontrollansvarig med behörighet K. Just behörigheten...