Tell me and I´ll forget. Show me and I may remember. Involve me and I´ll understand.

Benjamin Franklin

Alexander Hallberg

Alexander brinner för ny teknik som skapar smidiga arbetsprocesser, underlättar snabba felsökningar och ger kostnadseffektiva resultat. Som projektör har han lätt att förstå sina kunders önskemål, syften och mål. Alexander beräknar korrekt tidsåtgång för olika utmaningar, och är konsekvent när han bygger upp en stabil grund för arbetsgången. Alexander har genom åren arbetat med multidisciplinära och komplexa tekniska infrastrukturprojekt. Han värdesätter teamwork med öppen dialog där alla stödjer och tar lärdom av varandra. Kunder som samarbetar med Alexander brukar uppskatta hans öppna och lyhörda förhållningssätt till både människa och projekt.

alexander.hallberg@waade.se
+46 721 468 494

Andreas gillar att arbeta i projekt där det finns en god dialog, ärlighet och att alla jobbar som ett lag tillsammans. Ett projekt där alla jobbar mot samma mål är ett vinnande koncept och det mest lönsammaste för alla inblandade. Andreas har god kunskap inom projektstyrning och tidplanering vilket gör att han kan bidra till en bra projektstruktur för avstämningar, möten, dokumentation och en väl genomarbetad tidplan. Något som är A och O i ett projekt för Andreas.

I övrigt så är Andreas en glad och social person som är lösningsorienterad med mycket driv.

andreas.meister@waade.se
+46 767 707 780

Anna-Carin Mattsson

Anna-Carin har gedigen erfarenhet inom samhällsbyggnad och har en bred bakgrund, från såväl tidiga skeden till genomförande. Med sin långa bakgrund har hon mycket god kunskap om samhällsplaneringsprocessen och kan därför driva projekt och uppdrag med stort engagemang. Som tidigare enhetschef har Anna-Carin erfarenhet av att leda, engagera och samordna olika yrkesgrupper med flera specialistkompetenser och många arbetsuppgifter mot gemensamma mål.

Trots en gedigen bakgrund och mycket erfarenhet finns alltid viljan där att lära nya saker och utvecklas. Oavsett om det rör sig om att skruva på arbetssätt för en smidigare process eller att hjälpa sina kollegor så hugger Anna-Carin gärna in. Hon är en lagspelare ut i fingerspetsarna och tycker att det är viktigt att gruppen vet var den är på väg för att kunna ta sig i mål tillsammans.

anna-carin.mattsson@waade.se
+46 737 302 510
LinkedIn

Anna Pettersson

Anna är projektledaren som värdesätter och arbetar för att skapa goda förutsättningar, trygghet samt struktur för projektgruppen. Anna har tidigare arbetat med projektledning, projektering och utveckling i främst anläggnings- och infrastrukturprojekt. Hennes tidigare erfarenheter har gett henne ett brett perspektiv på hur arbetet fungerar i olika skeden, från planerings- till byggskedet. För Anna är det viktigt att ha blicken utåt och att se projektet med ett helhetsperspektiv, vilket passar perfekt i hennes nuvarande roll som samordnande projekteringsledare. Hon är van att prioritera, fatta nödvändiga beslut och att dagligen följa upp arbetet. Att träffa projektgruppen, ta tid för reflektion och lyfta prestationer är viktiga grundstenar i hennes arbete.

anna.pettersson@waade.se
+46 725 533 248

Calle Jansson

Calle har över fem års erfarenhet av BIM och VDC-processer hos arkitektbolag, konsultbolag och som entreprenör i både små och stora projekt. Han har erfarenhet av allt från strategiarbete och BIM-modellering till utbildning och implementering av förändrade arbetssätt. Calle arbetar alltid med fokus på BIM och VDC!

Calle brinner för att effektivisera branschen genom förbättrade processer och arbetssätt och är sedan 2018 VDC-certifierad av Stanford University. Hans driv och breda kompetens inom området gör honom till en eftertraktad central person i den förändringsprocess som byggbranschen genomgår.

Som person är Calle kreativ, effektiv och social med tydliga värderingar kopplat till transparens och öppenhet. Calle förstår vikten av fungerande team och drivs av att skapa helhetsleveranser snarare än individuella prestationer.

calle.jansson@waade.se
+46 768 870 087

Christian Kvarnström

Christian har ett stort engagemang för samhällsbyggnadsfrågor och har mångårig erfarenhet av att driva infrastruktur-, anläggnings- och stadsutvecklingsprojekt i ledande befattningar, i så väl planeringsfasen som genomförandefasen. Med sin gedigna bakgrund tar han sig gärna an både rollen som projektledare och projekteringsledare.

Christians arbetssätt präglas av god struktur och tydlighet vilket grundas i hans kommunikativa och analytiska förmåga att se helheten, något som kollegor och kunder ofta påpekar som en förmån i projekten. Genom att involvera och engagera projektmedlemmar skapar Christian effektiva team som ofta trivs att jobba tillsammans. Samarbete är nyckeln till framgång! Christian drivs av den tanken och brinner för att skapa framgångsrika projekt med fokus på gemensamma mål, något som gör honom till en perfekt lagspelare.

christian.kvarnstrom@waade.se
+46 709 625 998

Christoffer Nilsson

Christoffer är projekteringsledaren som hjälper till att driva sina projektmedlemmar och entreprenörer mot målet genom att vara ytterst ansvarig för kontroller och för att leverera efterfrågat resultat åt beställaren. Han har erfarenhet av förhandlingsarbete och kunskap inom entreprenadjuridik, anbudsarbete och samordning mellan olika teknikområden i så väl projekterings- som produktionsskede.

Genom att involvera rätt personer, kommunicera med en tydlig dialog och tät återkoppling skapar han förutsättningar att leverera bästa nytta till kund. Hans sinne för detaljer och problemlösning skapar produktivitet i projekten. För Christoffer är det viktigt att hans kunder känner sig delaktiga i processen där han ser lyhördhet, uppföljning och återkoppling som nycklar till framgångsrika projektresultat.

christoffer.nilsson@waade.se
+46 730 960 766

Clas Westgren

Clas har ett genuint intresse för att effektivisera och driva projekt i mål. Han har en lång, unik och bred erfarenhet av att driva infrastruktur-, anläggnings- och stadsutvecklingsprojekt i ledande befattningar, i planerings- och genomförandeskedet. Clas tar sig gärna an rollen som projekt- och projekteringsledare men även andra utmaningar såsom samverkansledare och projekteringsstöd till byggherren.

Clas har en god planeringsförmåga, är noggrann, pålitlig och väldigt strukturerad i sitt sätt att arbeta. Med sitt tydliga sätt att engagera och fördela ansvarsområden i teamet lyckas han leverera i rätt tid, med hög kvalité och skapar mervärde för kunden. Clas beskriver sig själv som lugn, rak och lyhörd. Han är nyfiken och gillar nya utmaningar för att ständigt utvecklas. Att jobba tillsammans med både gamla och nya bekantskaper, där laget drar nytta av varandras unika erfarenheter och perspektiv, är något Clas uppskattar. Utifrån ledorden engagemang, ödmjukhet och självförtroende tror Clas på att teamet gemensamt kan uppnå resultat som kan verka omöjliga!

clas.westgren@waade.se
+46 708 866 491

Daniel Andersson

Daniel gillar att arbeta hårt i högt tempo och vara närvarande där det händer. Har en stor passion för teamwork och nytänkande. Daniel arbetar ständigt utifrån ”ensam är inte stark” det är teamet som driver projektet som räknas. Daniel har förmågan att ena dagen ha full kontroll över projektets totala framdrift för att nästa dag stå med stövlarna mitt ute i ”skiten” och hantera tekniska frågeställningar av olika slag.

daniel.andersson@waade.se
+46 735 287 396

Eitota Roil Beto

Eitota är projekteringsledaren som brinner för sitt yrke! Hon har bred erfarenhet och har haft många olika roller inom sina projekt där arbetsuppgifterna har innefattat bland annat ekonomiansvar, granskning och samordning. Som projekteringsledare är hon spindeln i nätet och har kontakt med många samtidigt, en roll hon trivs väldigt bra i.

Som person är Eitota är nyfiken och vill lära sig mer för att kunna vara med överallt. Hon trivs i ledarrollen och att få göra på sitt sätt. Hon vill få med och engagera sina projektkollegor på djupet, där alla är med på var de ska och hur de ska nå målen. En av Eitotas drivkrafter är att hon får vara sig själv på jobbet; i en roll där hon kan vara rak, ärlig och ödmjuk. Hon tror på att nyckeln till framgångsrika projekt grundas i att ge mycket av sig själv, ha en öppen kommunikation och att ha rätt person i rätt projekt.

eitota.roilbeto@waade.se
+46 736 813 813

Emma Lundbergh

Emma har en lång och gedigen erfarenhet av chefspositioner inom samhällsbyggnad. Detta har gett henne en väl utvecklad förmåga att se helheten i samhällsbyggnadsprocessen, men också förmåga att jämka olika intressen som kan stå emot varandra. Emmas arbetssätt präglas av ett stort driv och engagemang. Hon är lösningsfokuserad, och genom en god struktur och tydlighet blir hon mycket effektiv i sin vardag. Under sitt yrkesverksamma liv har hon framgångsrikt byggt upp flera starka och väl fungerande team.

Arbetsglädje, humor och ärlighet är viktiga framgångsfaktorer och egenskaper i en arbetsgrupp för Emma. Detta bidrar hon själv med genom sin öppna personlighet.

emma.lundbergh@waade.se
+46 725 666 640

Evelina Krantz

Evelina är inte rädd för att ta egna initiativ. Hon har goda förmågor att prioritera arbetsuppgifter och tycker om att ha varierande dagar. Hon är kreativ, effektiv och lösningsorienterad. Evelina har hjärtat i arbetet och brinner för fastighetsutveckling i alla dess former. Samordning och administration är hennes specialitet och hon använder gärna sina kunskaper inom teknik för att förenkla arbetsprocesser och visualisera information. Positivitet och transparens anser hon är viktiga egenskaper i en arbetsgrupp som hon själv bidrar till genom sin genuina och inkluderande närvaro.

evelina.krantz@waade.se
+46 735 034 252
LinkedIn

Felix Gäfvert

Felix är en lösningsorienterad och positiv medarbetare som är ny i branschen och ivrig att lära sig nya saker. Han gillar att ha många bollar i luften och blir sällan stressad i arbetet. Felix drivs av ständig utveckling både som medarbetare och som person och gillar därför att ta sig an utmaningar i alla dess former. Involvering, transparens och samverkan är något som Felix brinner för och vill bidra med i projekten.

felix.gafvert@waade.se
+46 705 220 503

Fredrik Skogsjö

Fredrik är klok och lugn och har en god förmåga att leda stora och små projekt på ett effektivt och framgångsrikt sätt. Han tycker mycket om ett ledarskap där dels individens utveckling genom ansvar, samverkan och involvering står i fokus och dels där gruppens samverkan leder till ett effektivt arbete och ett bra resultat. Fredrik har under sina arbetsår skaffat sig bra erfarenheter genom att arbeta som projektör, uppdragsledare, projektledare och chef i linjeorganisationer med ansvar för personal anläggning och infrastruktur. Fredrik tycker om att bygga upp en fungerande gemenskap i grupper både privat och i arbetslivet. Det som driver Fredrik framåt i arbetslivet är att få medverka i intressanta och framgångsrika uppdrag inom framförallt anläggning och infrastruktur.

fredrik.skogsjo@waade.se
+46 706 300 119

Fuad Ahmed

Fuad är en högpresterande och prestigelös civilingenjör som drivs av att arbeta utifrån tydliga mål, oavsett om det gäller i yrkes- eller privatlivet. Med sina erfarenheter i tidigare projekt har han utvecklat en förmåga att skapa en god arbetsmiljö för sig själv och sina kollegor. Att ständigt lära sig nya saker och ha roligt under tiden är två viktiga drivkrafter för Fuad. Som person är Fuad självgående, öppen och positiv. Han är alltid redo att lyssna på andra och värdesätter en arbetsplats där medarbetare inspirerar och stöttar varandra.

fuad.ahmed@waade.se
+46 709 794 370

Henrik Lennartsson

Henrik uppskattar utvecklande projekt med växlande tempo och där många discipliner och teknikområden är involverade. I projektteamet värdesätter han engagemang, en öppen dialog och en gnutta humor.

Henrik har deltagit i allt från mindre till riktigt stora infrastrukturprojekt inom både projektering och produktion. Henrik tar gärna rollen med att koordinera och bidra för att inspirera samtliga i gruppen till att bli ett riktigt högpresterande projektteam.

henrik.lennartsson@waade.se
+46 722 267 189

Jari Nuutinen

Jari är byggledaren som alltid är glad och beskriver sig själv som en öppen bok. Transparens är viktigt för honom och han räds inte för att ställa frågor eller för att hjälpa till med lösningar. För Jari är ett fungerande teamwork är A och O, något som uppnås genom samarbete och att arbeta utifrån laget istället för jaget. Jari har tidigare arbetat på entreprenörsidan av branschen och har därför en stor förståelse för situationer som kan uppstå på båda sidor i projekt. Trots sin långa erfarenhet gillar Jari att testa nya saker utanför rollen som byggledare i de projekt där han är delaktig.

jari.nuutinen@waade.se
+46 708 991 789

Jesper Westlin

Jesper värdesätter ett arbetsklimat som rymmer öppenhet och respekt. Han tycker att det i ett projekt är viktigt att locka fram och dra nytta av det bästa hos varje person.  Förnyelse och nytänkande genomsyrar Jespers förhållningssätt till sitt arbete. Detta är drivet av ett genuint intresse av att skapa värde och utveckling till byggbranschen som helhet.  Jesper ser möjligheter istället för problem och genom att vara lösningsorienterad blir utmaningar en rolig och inspirerande del av tillvaron.

jesper.westlin@waade.se
+46 738 171 310

Johan Engström 

Johan har en förmåga att motivera och entusiasmera sin omgivning. Han brinner för ett ledarskap som förespråkar individens utveckling genom ansvar, samverkan och involvering. Han har under sitt yrkesverksamma liv skaffat sig mycket goda referenser när det handlar om att framgångsrikt bygga upp och leda, starka och väl fungerande team.

johan.engstrom@waade.se
+46 708 409 493

Johanna Ekstedt

Johanna är en effektiv, glad och initiativrik person. Hon är bra på att se och förstå det övergripande sammanhanget men har även ett öga för detaljer och drar sig inte för att gå till kärnan i en fråga när det behövs. Hon uppskattas för sin kreativitet och sitt nytänkande som ofta nyttjas för att skapa struktur, driv och finess inom de projekt hon deltar i. Johanna värdesätter och bidrar till ett arbetsklimat där transparens, kommunikation och arbetsglädje står i fokus. I ledarskapsrollen uppfattas hon som lösningsorienterad, uppmuntrande och inkluderande. Hon lägger stor vikt vid att motivera och inspirera till varje individs utveckling genom ansvar, involvering och ömsesidig tillit.

johanna.ekstedt@waade.se
+46 706 993 031

Jonas Lindén

Att få vara med och bidra och påverka framtidens infrastruktur- och samhällsbyggnadsprojekt är det som engagerar Jonas. Det som kan kännas omöjligt idag kan vara möjligt imorgon så länge vi bara vågar utmana oss själva, våra kompetenta kollegor och kunder i branschen. Att vi tillsammans lyckas bygga engagerade team och nyttja dess fulla potential är det som skapar mervärde för framtidens infrastruktur och samhällsbyggnad.

Jonas tar sig gärna an rollen som projekt- och projekteringsledare men även andra utmaningar såsom projekteringsstöd till byggherren. Han tycker att det är intressant att medverka i projekt från tidiga utredningar tills dess att det är färdigbyggt. Byggbarhet, tydliga handlingar, samverkan och förståelse är framgångsfaktorer som Jonas värderar högt. Jonas har en bred projekterfarenhet inom anläggningsbranschen, både som entreprenör i anläggningsproduktion och som konsult. Med en bakgrund inom bland annat väg, järnväg, fiberutbyggnad och idrottsanläggningar har han en brett spektra där han kan bidra med erfarenheter och kunskap.

Han beskriver sig själv som lugn, systematisk och engagerad. Jonas har en god planeringsförmåga, är noggrann, pålitlig och värderar en tydlig struktur i sitt arbetssätt. Att leverera rätt saker, i rätt tid med rätt kvalitet är viktigt. För Jonas är ledordet att omges av människor som ger dig mer energi när du går därifrån än när du kom.

jonas.linden@waade.se
+46 739 813 080

Linnea Westin

Linnea är en lagspelare som brinner för att bygga välfungerande team genom god kommunikation och samordning. Hon har lätt för att komma överens med andra, är socialt engagerad i sina arbetskamrater och strävar efter att alla i projektet ska trivas. Linnea har över 8 års erfarenhet av stora komplexa infrastrukturprojekt där hon har varit en av de ledande rollerna i produktionen. Hennes tidigare erfarenheter har gjort att hon är van att prioritera, vara beslutsfattare och att följa upp det dagliga arbetet på ett strukturerat och effektivt sätt.

linnea.westin@waade.se
+46 768 953 502

Lovisa Onsbring

Lovisa drivs av nya utmaningar och strävar alltid efter att utvecklas och lära sig nya saker. Hon tror att ett projektteam fungerar allra bäst då gruppens olika kompetenser tas tillvara och där det ges möjlighet att lära av varandra. Lovisa ser transparens, öppen kommunikation och involvering som viktiga byggstenar för att skapa ett högt engagemang och ett gott samarbete i teamet. Som person är Lovisa framåt, strukturerad och målinriktad. Hon trivs i stora komplexa projekt där hon får vara den sammanhållande länken mellan många olika teknikslag och där hennes strukturerade och lösningsorienterade arbetssätt kan komma till stor nytta.

lovisa.onsbring@waade.se
+46 762 473 597

Markus Tunlid

Markus är den småländske civilingenjören inom fordonsteknik som brinner för utveckling av människor och processer. Lika mycket som han älskar att se verksamheter ur kundperspektiv, att vrida och vända på problemställningar och att se människor växa, ogillar han suboptimering och internpolitik. I Markus erfarenhetsbank finns fem år av utveckling av eftermarknadsbranschen till fordonsindustrin med att utmana befintliga arbetssätt och att på riktigt sätta kundens serviceupplevelse i fokus. Där finns också fem år av teknik- och verksamhetsutveckling inom anläggningsbranschen med ansvar för bland annat VDC & ICE-metodik, implementering av nya processer och verktyg, utbildningar inom tidsplanering med mera. Markus brinner för ledarskap och i rollen som projektledare utmanas han av att skapa ett engagemang för projektets utmaningar som triggar alla individer att bidra med sina olika kompetenser!

markus.tunlid@waade.se
+46 709 387 480
LinkedIn

Mauricio de Viciola

Mauricio har lång erfarenhet från olika infrastrukturprojekt inom både Anläggning och Tunnel. Han backar aldrig för en utmaning och jobbar strukturerat med stort tålamod och envishet. Genom sina erfarenheter har han lärt sig att öppen kommunikation, prestigelöshet och helhetstänk är viktiga pusselbitar för att alla delaktiga ska kunna vara med och föra ett projekt i hamn.

mauricio.deviciola@waade.se
+46 739 789 086

Mikael Signevik

Mikael har en spännande bakgrund som beställare, konsult och entreprenör. Att driva projekt och förstå utmaningarna och styrkorna hos såväl projektet som medarbetarna är en av Mikaels styrkor. Mikaels erfarenhet av BIM och VDC kommer till nytta i en alltmer ökad satsning på digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen och i infrastrukturprojekt.

Mikael är en positiv, engagerad, nyfiken och lösningsorienterad person som med sin idrottsbakgrund förstår vikten av lagspel. Med sin erfarenhet som projekteringsledare och projektledare kan Mikael axla roll efter behov. Oavsett vilken roll han har så utmanar Mikael gärna sig själv och andra i projektet.

mikael.signevik@waade.se
+46 723 197 333

Patrik Lilliestierna

Patrik är en social person som uppskattar att jobba i projekt där öppenhet och högt i tak infinner sig. När alla inom ett projekt känner att de kan och vågar göra sin röst hörd anser Patrik att bästa resultat kan ges. Att alla inom ett projekt, beställare som entreprenör känner sig som samma lag anser Patrik vara en väldigt viktig byggsten för att kunna sträva efter samma slutmål. Patrik backar inte för utmaningar utan är snarare positiv till dessa, då han som person är väldigt lösningsorienterad.

patrik.lilliestierna@waade.se
+46 735 180 670

Per Jonsson

Per är den trygga projektledaren med det Norrländska lugnet kombinerat med en positiv livssyn och glimten i ögat. Han skapar en trygghet och öppenhet med sitt involverande ledarskap samtidigt som han är en tydlig kravställare vilket starkt bidrar till vinnande team. En av Pers främsta styrkor är hans lugn som skapar trygghet och stabilitet i hans team. Han värnar om öppenhet och ärlighet och upplevs av sin omgivning som konstruktivt ifrågasättande och en problemlösare med ett agilt synsätt. Per har lång erfarenhet av större anläggningsprojekt i olika entreprenadformer varav fyra i samverkansform, och tre miljardprojekt och nyckelfärdiga totalentreprenader där han varit med från ax till limpa med det involverande arbetssätt VDC*. Per har jobbat aktivt med VDC- och ICE-metodik samt visuell planering sedan 2012 och varit med och implementerat och genomfört dessa arbetsmetodiker i samtliga projekt sedan dess.

per.jonsson@waade.se
+46 702 621 516

Peter Åman

Peter är en utpräglad lagspelare, där drivkraften är att skapa ett väl fungerande team. Genom att kontinuerligt jobba med en involverande process skapas god stämning och stort engagemang i gruppen. Peter är en av pionjärerna inom området VDC (Virtual Design and Construction) och har tillsammans med Stanford University utarbetat kursmaterial för utbildning av medarbetare. I sina projekt har Peter använt VDC som arbetssätt och verktyg för att nå bästa resultat Peter har de senaste sju åren jobbat med stora och små anläggningsprojekt och fått möjligheten att prova de flesta arbetsrollerna som finns på ett modernt anläggningsprojekt. Peter har genom sin yrkeserfarenhet fått möjligheten att fördjupa sig inom framförallt ledarskap, projektekonomi, kalkyl och tidplanering. Genom åren har Peter varit handledare och mentor för flertalet nyanställda vilket har starkt bidragit till att säkerställa erfarenhetsåterföringen. Peter har vid sina tidigare anställningar varit delaktig i flertalet stora tekniksprång som dessa företag gjort. Genom sin drivkraft, nyfikenhet och orädsla för det okända har detta varit en starkt pådrivande faktor som gjort det möjligt.

peter.aman@waade.se
+46 702 335 002
LinkedIn

Pär Rönngren

Pärs lugn och långa erfarenhet inom infrastrukturbyggnation, både som entreprenör, beställare och konsult har gjort honom till en uppskattad både byggledare och kollega. Pär gillar att jobba i projekt och har genom åren varit inblandad i många stora och komplexa anläggningsprojekt. I rollen som byggledare inom infrastrukturprojekt innehar Pär nyckelkompetenser som utbildad kontrollant för svetskontroller på PE-ledningar samt personcertifiering BAS-U.

par.ronngren@waade.se
+46 709 967 602

Rikard Dahlström

Rikard har ett stort engagemang för att utveckla medarbetare, affärsmöjligheter, samhället och miljön. Rikard är mycket aktiv i ett coachande ledarskap med fokus på involvering av kunder, medarbetare och leverantörer. VDC (Virtual Design and Construction) är ett synsätt på projektledning som utvecklats av Stanford och tar avstamp i utvecklade 3D-modeller för visualisering och förståelse, arbetsmöten med rätt deltagare för effektivt beslutsfattande och koordinering samt mätning av processers effektivitet. Rikard tror på att VDC och tidig involvering av samtliga nyckelintressenter kommer att ge bygg- och anläggningsindustrin den produktivitetsökning som efterfrågats sedan “Skärpning Gubbar” från början av 2000-talet.

rikard.dahlstrom@waade.se
+46 704 884 415
LinkedIn

Sandra Sjökvist

Sandra är miljövetaren som vill ta det hållbara samhällsbyggandet till nästa nivå. Genom sitt ledarskap synliggör hon hållbarhetsfrågor och utmanar projekten att tänka hållbart, såväl i sättet att arbeta som i produkten. Med över 10 år i branschen inom både kommunal verksamhet och som konsult har hon en god förståelse för genomförbarhet och relevant lagstiftning inom samhällsbyggnad. Sandra arbetar ofta i större och komplexa projekt som processledare, projekteringsledare eller teknikspecialist inom Miljö.

För att få effekt av samverkan och för ett effektivt arbete driver Sandra gärna projekt enligt VDC-metodiken. Hennes certifiering i VDC, genom Stanford University, har gett henne verktyg som styr projektgruppen och arbetet att bli mer strukturerat och målinriktat.

Som person är Sandra social, lyhörd och coachande. Hon sätter högt värde i förtroende och tillit för att skapa samarbete och långsiktiga relationer.

sandra.sjokvist@waade.se
+46 707 451 467

Sara Andersson

Saras positivitet, drivkraft och analytiska förmåga präglar hennes sätt att arbeta och samarbeta. Samverkan, dialog och struktur är för Sara viktiga pusselbitar för att driva utvecklingen framåt på ett smidigt sätt och utveckla värden som är specifika för just det aktuella projektet. Hon är bra på att se ett projekt eller ett utvecklingsområde i ett större sammanhang samtidigt som hon har kunskap om detaljerna. Sara är en skicklig relationsskapare och har god förmåga att inspirera och samarbeta i sitt ledarskap. Sara har erfarenhet av övergripande långsiktig planering genom sin tidigare roll som områdesstrateg på Huddinge kommun. Sara har också erfarenhet av projektledning av samhällsbyggnadsprojekt.

sara.andersson@waade.se
+46 709 750 580
LinkedIn

Sofia de Bourg

För Sofia är kommunikation det viktigaste redskapet; i så väl planering som utförande och mottagande. Hon har ett brinnande intresse för människor, kommunikation och hur vi kan påverka genom kommunikation. Sofia lägger stor vikt vid att kunna förmedla en känsla och ett driv hos andra människor. Sofia beskrivs som en driven glädjespridare. Hon tror på arbetsmiljöer där högt i tak bidrar till kreativitet, effektivitet och framförallt ett bra teamwork. I sitt arbete ger hon sig gärna på nya utmaningar, sätter upp mål och ser till att slutföra de projekt hon startat. I rollen som kommunikatör på WAADE kommer Sofia vara en del av de kreativa lösningarna för hur vi kan kombinera kommunikation och mötet mellan människor för att effektivisera arbetet.

sofia.dbw@waade.se
+46 704 362 063
LinkedIn

Tommy Lindeberg

Tommy är projektledaren som är en noggrann lagspelare. Det är teamet som skapar resultat genom tydlighet och struktur för målsättning, ansvar, involvering och samarbete. Om vi tillsammans vet vart vi är på väg, hur vi ska nå dit och hur vi ska samarbeta finns goda möjligheter för bra resultat och gott arbetsklimat.

Genom Tommys tålamod och lugn ser han långsiktigt på sitt engagemang och värderar relationsbyggande och goda resultat högt. Tommy tror på att reflektion och utveckling är viktiga delar för att kunna fortsätta leverera önskat resultat och nå de satta målen.

Hans driv och egenskaper resulterade i en certifiering i metoden VDC genom Stanford University och som projektledare genom IPMA. Tommys tidigare erfarenheter har gett honom ett brett perspektiv på hur arbetet fungerar i olika skeden i byggprocessen, då han har tidigare arbetat både som konsult och beställare med roller som vägprojektör, BIM-samordnare/-specialist, uppdragsingenjör, projekterings- och projektledare.

tommy.lindeberg@waade.se
+46 727 197 184