Coworkers at construction site

Om oss

På WAADE vill vi utvecklas tillsammans och lära oss av varandra. Vi tror detta uppnås bäst i en organisation där allas idéer är välkomna. 

En önskan om förändring blev startskottet för WAADE

WAADE grundades 2015 med visionen att skapa ett företag som bygger på arbetsglädje, samverkan och involvering. 

Vi tror på att framgångsrika projekt byggs med en god arbetsmiljö utifrån våra ledord: tillsammans, med tillit och transparens till varandra. Våra gemensamma erfarenheter och kompetenser finns alltid nära till hands i våra projekt.

Våra värdeord

Tillsammans

Att vara tillsammans med andra människor ger oss möjlighet att lära känna och förstå andras perspektiv, erfarenheter och kompetenser. Genom att vara lyhörda för nya tankar kan vi tillsammans skapa en gemensam förståelse och utvecklas både som individer och som grupp.

Tillit

Tillit är en viktig faktor för att skapa en trygg och säker miljö där människor kan trivas och växa. Genom att ha goda samtal och kommunicera på ett respektfullt sätt kan vi bygga upp ömsesidig tillit som bidrar till positiva relationer och samarbeten.

Transparens

Transparens är en viktig faktor för att skapa förtroende och öppenhet i våra relationer och samarbeten. Genom att vara ärliga i vår kommunikation där vi delar med oss av våra erfarenheter kan vi skapa en lärande och inkluderande miljö där alla parter kan växa och utvecklas tillsammans

Almnäs-0

WAADE för ett hållbart samhälle

WAADE är engagerat i FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och strävar efter hållbarhet i allt vi gör. Störst är vårt bidrag inom mål 9 och 11. Vi skapar hållbara värden genom vårt sätt att leda ute i projekt och genom vår teknikkunskap inom samhällsbyggnad. Genom att välja uppdrag som syftar till att främja en hållbar utveckling kan vi göra stor skillnad och driva utvecklingen mot ett hållbart samhälle framåt.

Inom WAADE skapar vi hållbara värden genom vår företagskultur, vilka vi anställer, våra lokaler och våra inköp med möjlighet att tydligt kommunicera vad som ska prioriteras och effekten det får. Tillsammans bidrar vi som företag till en bättre framtid genom vårt arbete för miljö, ekonomi och sociala frågor - något vi är stolta över!

grupp

Möt våra kollegor

Börja en spännande resa tillsammans med oss på WAADE

Läs mer

2015

WAADE grundas och öppnar kontor i Stockholm

2019

WAADE öppnar kontor i Göteborg 

2020

WAADE utses till Gasellföretag för första gången

2022

WAADE öppnar kontor i Helsingborg

bg-pattern-peaks

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi vill gärna träffa dig. Ett första möte med oss för att skapa förståelse, förtroende och gemensamma mål.