Tell me and I´ll forget. Show me and I may remember. Involve me and I´ll understand.

Benjamin Franklin

Alexander Hallberg

Alexander brinner för ny teknik som skapar smidiga arbetsprocesser, underlättar snabba felsökningar och ger kostnadseffektiva resultat. Som projektör har han lätt att förstå sina kunders önskemål, syften och mål. Alexander beräknar korrekt tidsåtgång för olika utmaningar, och är konsekvent när han bygger upp en stabil grund för arbetsgången. Alexander har genom åren arbetat med multidisciplinära och komplexa tekniska infrastrukturprojekt. Han värdesätter teamwork med öppen dialog där alla stödjer och tar lärdom av varandra. Kunder som samarbetar med Alexander brukar uppskatta hans öppna och lyhörda förhållningssätt till både människa och projekt.

alexander.hallberg@waade.se
+46 721 468 494

Anna-Carin Mattsson

Anna-Carin har gedigen erfarenhet inom samhällsbyggnad och har en bred bakgrund, från såväl tidiga skeden till genomförande. Med sin långa bakgrund har hon mycket god kunskap om samhällsplaneringsprocessen och kan därför driva projekt och uppdrag med stort engagemang. Som tidigare enhetschef har Anna-Carin erfarenhet av att leda, engagera och samordna olika yrkesgrupper med flera specialistkompetenser och många arbetsuppgifter mot gemensamma mål.

Trots en gedigen bakgrund och mycket erfarenhet finns alltid viljan där att lära nya saker och utvecklas. Oavsett om det rör sig om att skruva på arbetssätt för en smidigare process eller att hjälpa sina kollegor så hugger Anna-Carin gärna in. Hon är en lagspelare ut i fingerspetsarna och tycker att det är viktigt att gruppen vet var den är på väg för att kunna ta sig i mål tillsammans.

anna-carin.mattsson@waade.se
+46 737 302 510
LinkedIn

Anna Pettersson

Anna är projektledaren som värdesätter och arbetar för att skapa goda förutsättningar, trygghet samt struktur för projektgruppen. Anna har tidigare arbetat med projektledning, projektering och utveckling i främst anläggnings- och infrastrukturprojekt. Hennes tidigare erfarenheter har gett henne ett brett perspektiv på hur arbetet fungerar i olika skeden, från planerings- till byggskedet. För Anna är det viktigt att ha blicken utåt och att se projektet med ett helhetsperspektiv, vilket passar perfekt i hennes nuvarande roll som samordnande projekteringsledare. Hon är van att prioritera, fatta nödvändiga beslut och att dagligen följa upp arbetet. Att träffa projektgruppen, ta tid för reflektion och lyfta prestationer är viktiga grundstenar i hennes arbete.

anna.pettersson@waade.se
+46 725 533 248

Christian Kvarnström

Christian har ett stort engagemang för samhällsbyggnadsfrågor och har mångårig erfarenhet av att driva infrastruktur-, anläggnings- och stadsutvecklingsprojekt i ledande befattningar, i så väl planeringsfasen som genomförandefasen. Med sin gedigna bakgrund tar han sig gärna an både rollen som projektledare och projekteringsledare.

Christians arbetssätt präglas av god struktur och tydlighet vilket grundas i hans kommunikativa och analytiska förmåga att se helheten, något som kollegor och kunder ofta påpekar som en förmån i projekten. Genom att involvera och engagera projektmedlemmar skapar Christian effektiva team som ofta trivs att jobba tillsammans. Samarbete är nyckeln till framgång! Christian drivs av den tanken och brinner för att skapa framgångsrika projekt med fokus på gemensamma mål, något som gör honom till en perfekt lagspelare.

christian.kvarnstrom@waade.se
+46 709 625 998

Daniel Andersson

Daniel gillar att arbeta hårt i högt tempo och vara närvarande där det händer. Har en stor passion för teamwork och nytänkande. Daniel arbetar ständigt utifrån ”ensam är inte stark” det är teamet som driver projektet som räknas. Daniel har förmågan att ena dagen ha full kontroll över projektets totala framdrift för att nästa dag stå med stövlarna mitt ute i ”skiten” och hantera tekniska frågeställningar av olika slag.

daniel.andersson@waade.se
+46 735 287 396

Daniel Söderström

Daniel är en engagerad ingenjör med miljöfrågorna högt upp på agendan. Att hitta framgångsrika lösningar som bidrar till att få projekten i mål inom tidplan och budget, utan att kompromissa med de miljökrav som gäller, är en av Daniels drivkrafter. En nyckelfaktor för att lyckas med detta är att ta in miljöfrågorna så tidigt som möjligt i projekten. En för Daniel viktig del i arbetet är att genom projekten vara med och utveckla medarbetare samt branschkollegor samtidigt som han själv fortsätter utvecklas som projektledare och konsult. Daniel är en generalist inom miljöområdet och har jobbat med många olika typer av projekt och ämnesområden, tex hållbar stadsutveckling, infrastruktur, avfallsfrågor, VA, riskhantering mm. Daniel har en gedigen erfarenhet av att arbeta med miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för både planer och projekt. Daniel har även i stor omfattning arbetat med internationella utvecklingsprojekt inom miljö och infrastruktur.

daniel.soderstrom@waade.se
+46 734 126 253

Evelina Krantz

Evelina är inte rädd för att ta egna initiativ. Hon har goda förmågor att prioritera arbetsuppgifter och tycker om att ha varierande dagar. Hon är kreativ, effektiv och lösningsorienterad. Evelina har hjärtat i arbetet och brinner för fastighetsutveckling i alla dess former. Samordning och administration är hennes specialitet och hon använder gärna sina kunskaper inom teknik för att förenkla arbetsprocesser och visualisera information. Positivitet och transparens anser hon är viktiga egenskaper i en arbetsgrupp som hon själv bidrar till genom sin genuina och inkluderande närvaro.

evelina.krantz@waade.se
+46 735 034 252
LinkedIn

Felix Gäfvert

Felix är en lösningsorienterad och positiv medarbetare som är ny i branschen och ivrig att lära sig nya saker. Han gillar att ha många bollar i luften och blir sällan stressad i arbetet. Felix drivs av ständig utveckling både som medarbetare och som person och gillar därför att ta sig an utmaningar i alla dess former. Involvering, transparens och samverkan är något som Felix brinner för och vill bidra med i projekten.

felix.gafvert@waade.se
+46 705 220 503

Fredrik Skogsjö

Fredrik är klok och lugn och har en god förmåga att leda stora och små projekt på ett effektivt och framgångsrikt sätt. Han tycker mycket om ett ledarskap där dels individens utveckling genom ansvar, samverkan och involvering står i fokus och dels där gruppens samverkan leder till ett effektivt arbete och ett bra resultat. Fredrik har under sina arbetsår skaffat sig bra erfarenheter genom att arbeta som projektör, uppdragsledare, projektledare och chef i linjeorganisationer med ansvar för personal anläggning och infrastruktur. Fredrik tycker om att bygga upp en fungerande gemenskap i grupper både privat och i arbetslivet. Det som driver Fredrik framåt i arbetslivet är att få medverka i intressanta och framgångsrika uppdrag inom framförallt anläggning och infrastruktur.

fredrik.skogsjo@waade.se
+46 706 300 119

Fuad Ahmed

Fuad är en högpresterande och prestigelös civilingenjör som drivs av att arbeta utifrån tydliga mål, oavsett om det gäller i yrkes- eller privatlivet. Med sina erfarenheter i tidigare projekt har han utvecklat en förmåga att skapa en god arbetsmiljö för sig själv och sina kollegor. Att ständigt lära sig nya saker och ha roligt under tiden är två viktiga drivkrafter för Fuad. Som person är Fuad självgående, öppen och positiv. Han är alltid redo att lyssna på andra och värdesätter en arbetsplats där medarbetare inspirerar och stöttar varandra.

fuad.ahmed@waade.se
+46 709 794 370

Jari Nuutinen

Jari är byggledaren som alltid är glad och beskriver sig själv som en öppen bok. Transparens är viktigt för honom och han räds inte för att ställa frågor eller för att hjälpa till med lösningar. För Jari är ett fungerande teamwork är A och O, något som uppnås genom samarbete och att arbeta utifrån laget istället för jaget. Jari har tidigare arbetat på entreprenörsidan av branschen och har därför en stor förståelse för situationer som kan uppstå på båda sidor i projekt. Trots sin långa erfarenhet gillar Jari att testa nya saker utanför rollen som byggledare i de projekt där han är delaktig.

jari.nuutinen@waade.se
+46 708 991 789

Jesper Westlin

Jesper värdesätter ett arbetsklimat som rymmer öppenhet och respekt. Han tycker att det i ett projekt är viktigt att locka fram och dra nytta av det bästa hos varje person.  Förnyelse och nytänkande genomsyrar Jespers förhållningssätt till sitt arbete. Detta är drivet av ett genuint intresse av att skapa värde och utveckling till byggbranschen som helhet.  Jesper ser möjligheter istället för problem och genom att vara lösningsorienterad blir utmaningar en rolig och inspirerande del av tillvaron.

jesper.westlin@waade.se
+46 738 171 310

Johan Engström 

Johan har en förmåga att motivera och entusiasmera sin omgivning. Han brinner för ett ledarskap som förespråkar individens utveckling genom ansvar, samverkan och involvering. Han har under sitt yrkesverksamma liv skaffat sig mycket goda referenser när det handlar om att framgångsrikt bygga upp och leda, starka och väl fungerande team.

johan.engstrom@waade.se
+46 708 409 493

Johanna Ekstedt

Johanna är en effektiv, glad och initiativrik person. Hon är bra på att se och förstå det övergripande sammanhanget men har även ett öga för detaljer och drar sig inte för att gå till kärnan i en fråga när det behövs. Hon uppskattas för sin kreativitet och sitt nytänkande som ofta nyttjas för att skapa struktur, driv och finess inom de projekt hon deltar i. Johanna värdesätter och bidrar till ett arbetsklimat där transparens, kommunikation och arbetsglädje står i fokus. I ledarskapsrollen uppfattas hon som lösningsorienterad, uppmuntrande och inkluderande. Hon lägger stor vikt vid att motivera och inspirera till varje individs utveckling genom ansvar, involvering och ömsesidig tillit.

johanna.ekstedt@waade.se
+46 706 993 031

Lovisa Onsbring

Lovisa drivs av nya utmaningar och strävar alltid efter att utvecklas och lära sig nya saker. Hon tror att ett projektteam fungerar allra bäst då gruppens olika kompetenser tas tillvara och där det ges möjlighet att lära av varandra. Lovisa ser transparens, öppen kommunikation och involvering som viktiga byggstenar för att skapa ett högt engagemang och ett gott samarbete i teamet. Som person är Lovisa framåt, strukturerad och målinriktad. Hon trivs i stora komplexa projekt där hon får vara den sammanhållande länken mellan många olika teknikslag och där hennes strukturerade och lösningsorienterade arbetssätt kan komma till stor nytta.

lovisa.onsbring@waade.se
+46 762 473 597

Markus Tunlid

Markus är den småländske civilingenjören inom fordonsteknik som brinner för utveckling av människor och processer. Lika mycket som han älskar att se verksamheter ur kundperspektiv, att vrida och vända på problemställningar och att se människor växa, ogillar han suboptimering och internpolitik. I Markus erfarenhetsbank finns fem år av utveckling av eftermarknadsbranschen till fordonsindustrin med att utmana befintliga arbetssätt och att på riktigt sätta kundens serviceupplevelse i fokus. Där finns också fem år av teknik- och verksamhetsutveckling inom anläggningsbranschen med ansvar för bland annat VDC & ICE-metodik, implementering av nya processer och verktyg, utbildningar inom tidsplanering med mera. Markus brinner för ledarskap och i rollen som projektledare utmanas han av att skapa ett engagemang för projektets utmaningar som triggar alla individer att bidra med sina olika kompetenser!

markus.tunlid@waade.se
+46 709 387 480
LinkedIn

Mauricio de Viciola

Mauricio har lång erfarenhet från olika infrastrukturprojekt inom både Anläggning och Tunnel. Han backar aldrig för en utmaning och jobbar strukturerat med stort tålamod och envishet. Genom sina erfarenheter har han lärt sig att öppen kommunikation, prestigelöshet och helhetstänk är viktiga pusselbitar för att alla delaktiga ska kunna vara med och föra ett projekt i hamn.

mauricio.deviciola@waade.se
+46 739 789 086

Patrik Lilliestierna

Patrik är en social person som uppskattar att jobba i projekt där öppenhet och högt i tak infinner sig. När alla inom ett projekt känner att de kan och vågar göra sin röst hörd anser Patrik att bästa resultat kan ges. Att alla inom ett projekt, beställare som entreprenör känner sig som samma lag anser Patrik vara en väldigt viktig byggsten för att kunna sträva efter samma slutmål. Patrik backar inte för utmaningar utan är snarare positiv till dessa, då han som person är väldigt lösningsorienterad.

patrik.lilliestierna@waade.se
+46 735 180 670

Per Jonsson

Per är den trygga projektledaren med det Norrländska lugnet kombinerat med en positiv livssyn och glimten i ögat. Han skapar en trygghet och öppenhet med sitt involverande ledarskap samtidigt som han är en tydlig kravställare vilket starkt bidrar till vinnande team. En av Pers främsta styrkor är hans lugn som skapar trygghet och stabilitet i hans team. Han värnar om öppenhet och ärlighet och upplevs av sin omgivning som konstruktivt ifrågasättande och en problemlösare med ett agilt synsätt. Per har lång erfarenhet av större anläggningsprojekt i olika entreprenadformer varav fyra i samverkansform, och tre miljardprojekt och nyckelfärdiga totalentreprenader där han varit med från ax till limpa med det involverande arbetssätt VDC*. Per har jobbat aktivt med VDC- och ICE-metodik samt visuell planering sedan 2012 och varit med och implementerat och genomfört dessa arbetsmetodiker i samtliga projekt sedan dess.

per.jonsson@waade.se
+46 702 621 516

Per Lidh

Per är en engagerad medarbetare och en lagspelare som ser till att alla är med och jobbar tillsammans för att nå det gemensamma målet. Per har en god social kompetens. Han fungerar väl i olika typer av sociala situationer och grupper. Per värdesätter samverkan och god kommunikation för att utvecklas i projektet – tillsammans.

per.lidh@waade.se
+46 703 910 081

Peter Khoury

Peter är social och trivs med att jobba i projekt där han får ha kontakt med många människor. Peter driver alltid sina projekt med god struktur och högt engagemang. Han är bra på att samordna och få med sig de som arbetar runt omkring honom, och strävar alltid efter att få teamet att prestera så bra som möjligt tillsammans. Peter är bra på att förutse vad som behöver göras och vilka frågor som ska prioriteras, och är även noggrann med att driva frågorna i mål.

peter.khoury@waade.se
+46 762 266 406

Peter Åman

Peter är en utpräglad lagspelare, där drivkraften är att skapa ett väl fungerande team. Genom att kontinuerligt jobba med en involverande process skapas god stämning och stort engagemang i gruppen. Peter är en av pionjärerna inom området VDC (Virtual Design and Construction) och har tillsammans med Stanford University utarbetat kursmaterial för utbildning av medarbetare. I sina projekt har Peter använt VDC som arbetssätt och verktyg för att nå bästa resultat Peter har de senaste sju åren jobbat med stora och små anläggningsprojekt och fått möjligheten att prova de flesta arbetsrollerna som finns på ett modernt anläggningsprojekt. Peter har genom sin yrkeserfarenhet fått möjligheten att fördjupa sig inom framförallt ledarskap, projektekonomi, kalkyl och tidplanering. Genom åren har Peter varit handledare och mentor för flertalet nyanställda vilket har starkt bidragit till att säkerställa erfarenhetsåterföringen. Peter har vid sina tidigare anställningar varit delaktig i flertalet stora tekniksprång som dessa företag gjort. Genom sin drivkraft, nyfikenhet och orädsla för det okända har detta varit en starkt pådrivande faktor som gjort det möjligt.

peter.aman@waade.se
+46 702 335 002
LinkedIn

Rikard Dahlström

Rikard har ett stort engagemang för att utveckla medarbetare, affärsmöjligheter, samhället och miljön. Rikard är mycket aktiv i ett coachande ledarskap med fokus på involvering av kunder, medarbetare och leverantörer. VDC (Virtual Design and Construction) är ett synsätt på projektledning som utvecklats av Stanford och tar avstamp i utvecklade 3D-modeller för visualisering och förståelse, arbetsmöten med rätt deltagare för effektivt beslutsfattande och koordinering samt mätning av processers effektivitet. Rikard tror på att VDC och tidig involvering av samtliga nyckelintressenter kommer att ge bygg- och anläggningsindustrin den produktivitetsökning som efterfrågats sedan “Skärpning Gubbar” från början av 2000-talet.

rikard.dahlstrom@waade.se
+46 704 884 415
LinkedIn

Sara Andersson

Saras positivitet, drivkraft och analytiska förmåga präglar hennes sätt att arbeta och samarbeta. Samverkan, dialog och struktur är för Sara viktiga pusselbitar för att driva utvecklingen framåt på ett smidigt sätt och utveckla värden som är specifika för just det aktuella projektet. Hon är bra på att se ett projekt eller ett utvecklingsområde i ett större sammanhang samtidigt som hon har kunskap om detaljerna. Sara är en skicklig relationsskapare och har god förmåga att inspirera och samarbeta i sitt ledarskap. Sara har erfarenhet av övergripande långsiktig planering genom sin tidigare roll som områdesstrateg på Huddinge kommun. Sara har också erfarenhet av projektledning av samhällsbyggnadsprojekt.

sara.andersson@waade.se
+46 709 750 580
LinkedIn

Simon Tonkinson

Simon är en energisk och målinriktad lagspelare med en gedigen internationell och svensk erfarenhet i ryggen. Han är praktiskt taget född in i byggbranschen och påbörjade sin yrkeskarriär redan som 16-åring. Som projekt- och byggledare är Simon en positiv pådrivare med en speciell fingertoppskänsla både för detaljer samt helheten i stora projekt. Privat är Simon en engagerad familjeman med barn, hustru och en stor släkt utspridd över flera kontinenter. Han är född i Australien men bor sedan 13 år tillbaka i Sverige och beskriver sig själv som en ”trevlig och lättsam person med ett stort hjärta” – egenskaper som är mycket uppskattade bland såväl beställare som medarbetare.

simon.tonkinson@waade.se
+46 768 803 310

Sofia de Bourg

För Sofia är kommunikation det viktigaste redskapet; i så väl planering som utförande och mottagande. Hon har ett brinnande intresse för människor, kommunikation och hur vi kan påverka genom kommunikation. Sofia lägger stor vikt vid att kunna förmedla en känsla och ett driv hos andra människor. Sofia beskrivs som en driven glädjespridare. Hon tror på arbetsmiljöer där högt i tak bidrar till kreativitet, effektivitet och framförallt ett bra teamwork. I sitt arbete ger hon sig gärna på nya utmaningar, sätter upp mål och ser till att slutföra de projekt hon startat. I rollen som kommunikatör på WAADE kommer Sofia vara en del av de kreativa lösningarna för hur vi kan kombinera kommunikation och mötet mellan människor för att effektivisera arbetet.

sofia.dbw@waade.se
+46 704 362 063
LinkedIn