Alexander Hallberg

PROJEKTERINGSLEDARE

Alexander brinner för ny teknik som skapar smidiga arbetsprocesser, underlättar snabba felsökningar och ger kostnadseffektiva resultat. Som projektör har han lätt att förstå sina kunders önskemål, syften och mål. Alexander beräknar korrekt tidsåtgång för olika utmaningar, och är konsekvent när han bygger upp en stabil grund för arbetsgången. Alexander har genom åren arbetat med multidisciplinära och komplexa tekniska infrastrukturprojekt. Han värdesätter teamwork med öppen dialog där alla stödjer och tar lärdom av varandra. Kunder som samarbetar med Alexander brukar uppskatta hans öppna och lyhörda förhållningssätt till både människa och projekt.

alexander.hallberg@waade.se
+46 721 468 494

Andreas Meister

PROJEKTLEDARE

Andreas gillar att arbeta i projekt där det finns en god dialog, ärlighet och att alla jobbar som ett lag tillsammans. Ett projekt där alla jobbar mot samma mål är ett vinnande koncept och det mest lönsammaste för alla inblandade. Andreas har god kunskap inom projektstyrning och tidplanering vilket gör att han kan bidra till en bra projektstruktur för avstämningar, möten, dokumentation och en väl genomarbetad tidplan. Något som är A och O i ett projekt för Andreas.

I övrigt så är Andreas en glad och social person som är lösningsorienterad med mycket driv.

andreas.meister@waade.se
+46 767 707 780

Anna Pettersson

PROJEKTLEDARE

Anna är projektledaren som värdesätter och arbetar för att skapa goda förutsättningar, trygghet samt struktur för projektgruppen. Anna har tidigare arbetat med projektledning, projektering och utveckling i främst anläggnings- och infrastrukturprojekt. Hennes tidigare erfarenheter har gett henne ett brett perspektiv på hur arbetet fungerar i olika skeden, från planerings- till byggskedet. För Anna är det viktigt att ha blicken utåt och att se projektet med ett helhetsperspektiv, vilket passar perfekt i hennes nuvarande roll som samordnande projekteringsledare. Hon är van att prioritera, fatta nödvändiga beslut och att dagligen följa upp arbetet. Att träffa projektgruppen, ta tid för reflektion och lyfta prestationer är viktiga grundstenar i hennes arbete.

anna.pettersson@waade.se
+46 725 533 248

Arian Nasser

BIM-SAMORDNARE OCH PROJEKTERINGSLEDARE

Med Arian i projektorganisationen kan projektet känna sig trygg i att en produkt alltid levereras i tid med hög kvalité. Han är en lagspelare som leder sitt lag framåt mot målet. Det gör han genom sin goda förmåga till samarbete, samordning och uppbackning vid projektutmaningar.

Arian är en snabbtänkt och lättlärd person som gillar nya utmaning, nya tekniska lösningar och ny teknik. Han har förmågan att visualisera och kommunicera projektets beslutsunderlag och handling i modell. Det gör honom till en utmärkt BIM-samordnare.

Genom sin lyhördhet och goda kommunikationsförmåga så öppnar Arian upp för ett gott och avslappnat samarbetsklimat i projekten. Med en bakgrund som projektör och en bred erfarenhet av stora och komplexa projekt har Arian skaffat sig en god förståelse för projekteringsprocessen och projekteringsorganisationens behov av ledning. Det gör honom till en utmärkt projekteringsledare.

arian.nasser@waade.se
+46 727 107 208

Benjamin Dedic

PROJEKTLEDARE

Benjamin har en bred erfarenhet och är van vid att skapa rutiner och processer för att ro projekten i mål. Han känner en oerhörd stolthet i sitt yrke och drivs av att vara delaktig i hela processen där han ser hur beslutsfattande och hårt arbete växer fram till en slutprodukt som skapar samhällsnytta. Enligt Benjamin är öppenhet, ärlighet och en positiv inställning viktigt för ett väl fungerande team. Benjamin värdesätter relationer och tycker att det är viktigt att skapa förståelse för andras perspektiv.

benjamin.dedic@waade.se
+472 744 50 54

Calle Jansson

PROJEKTERINGSLEDARE, BIM- och VDC-STRATEG

Calle har över fem års erfarenhet av BIM och VDC-processer hos arkitektbolag, konsultbolag och som entreprenör i både små och stora projekt. Han har erfarenhet av allt från strategiarbete och BIM-modellering till utbildning och implementering av förändrade arbetssätt. Calle arbetar alltid med fokus på BIM och VDC!

Calle brinner för att effektivisera branschen genom förbättrade processer och arbetssätt och är sedan 2018 VDC-certifierad av Stanford University. Hans driv och breda kompetens inom området gör honom till en eftertraktad central person i den förändringsprocess som byggbranschen genomgår.

Som person är Calle kreativ, effektiv och social med tydliga värderingar kopplat till transparens och öppenhet. Calle förstår vikten av fungerande team och drivs av att skapa helhetsleveranser snarare än individuella prestationer.

calle.jansson@waade.se
+46 768 870 087

Christoffer Nilsson

PROJEKTERINGSLEDARE

Christoffer är projekteringsledaren som hjälper till att driva sina projektmedlemmar och entreprenörer mot målet genom att vara ytterst ansvarig för kontroller och för att leverera efterfrågat resultat åt beställaren. Han har erfarenhet av förhandlingsarbete och kunskap inom entreprenadjuridik, anbudsarbete och samordning mellan olika teknikområden i så väl projekterings- som produktionsskede.

Genom att involvera rätt personer, kommunicera med en tydlig dialog och tät återkoppling skapar han förutsättningar att leverera bästa nytta till kund. Hans sinne för detaljer och problemlösning skapar produktivitet i projekten. För Christoffer är det viktigt att hans kunder känner sig delaktiga i processen där han ser lyhördhet, uppföljning och återkoppling som nycklar till framgångsrika projektresultat.

christoffer.nilsson@waade.se
+46 730 960 766

Daniel Andersson

PROJEKTLEDARE

Daniel gillar att arbeta hårt i högt tempo och vara närvarande där det händer. Har en stor passion för teamwork och nytänkande. Daniel arbetar ständigt utifrån ”ensam är inte stark” det är teamet som driver projektet som räknas. Daniel har förmågan att ena dagen ha full kontroll över projektets totala framdrift för att nästa dag stå med stövlarna mitt ute i ”skiten” och hantera tekniska frågeställningar av olika slag.

daniel.andersson@waade.se
+46 735 287 396

David Linde

PROJEKTLEDARE

David är social, förtroendegivande och tycker om att bygga långsiktiga relationer. Det gör att han uppskattar att samarbeta i grupp och har lätt för att komma överens med många. David är också socialt engagerad och strävar alltid efter att alla skatrivas i projektet. Som komplement till det sociala är David strukturerad och målinriktad och finner stor stolthet i att se till att projekt leverera efter både budget och tidsplan.

Davids erfarenhet som både entreprenör, beställare och konsult bidrar till en bredd i förståelsen för utmaningarna i genomförandet av bostads- och kommersiella byggprojekt.

david.linde@waade.se
+46 731 531 787

Eitota Roil Beto

PROJEKTERINGSLEDARE

Eitota är projekteringsledaren som brinner för sitt yrke! Hon har bred erfarenhet och har haft många olika roller inom sina projekt där arbetsuppgifterna har innefattat bland annat ekonomiansvar, granskning och samordning. Som projekteringsledare är hon spindeln i nätet och har kontakt med många samtidigt, en roll hon trivs väldigt bra i.

Som person är Eitota är nyfiken och vill lära sig mer för att kunna vara med överallt. Hon trivs i ledarrollen och att få göra på sitt sätt. Hon vill få med och engagera sina projektkollegor på djupet, där alla är med på var de ska och hur de ska nå målen. En av Eitotas drivkrafter är att hon får vara sig själv på jobbet; i en roll där hon kan vara rak, ärlig och ödmjuk. Hon tror på att nyckeln till framgångsrika projekt grundas i att ge mycket av sig själv, ha en öppen kommunikation och att ha rätt person i rätt projekt.

eitota.roilbeto@waade.se
+46 736 813 813

Emil Bernalt

PROJEKTERINGSLEDARE

Emil är glad och arbetar alltid utifrån gruppens perspektiv. Emil är väldigt driven, tycker om att se att saker hända och att styra upp projekt. Problemlösning och att köra fast är något som ger honom energi där han gärna snabbt hittar nya former och processer att tillämpa för att hitta en väg framåt. Emil söker hela tiden efter lämpliga tillvägagångsätt att driva projekt, anpassar sitt ledarskap och lyssnar av omgivningen för att nå effektivitet. Emils bakgrund gör också att han förstår hela projekteringsledet från konstruktör till uppdragsledare. Han litar på andras kunskap och har lätt att delegera arbetsuppgifter.

Emil har arbetat med ett flertal olika projekt med stor projektvariation, däribland som uppdragsansvarig för el, tele och -transportsystem för nya tunnelbanans gula linje och Slussens nya bussterminal. Emil har också arbetat som deluppdragsledare för Slussens nya bussterminal med ansvarsområdet installationer och stomkomplettering samt som projekteringsledare för Nacka kommun.

emil.bernalt@waade.se
+46 725 304 188

Evelina Cortobius

PROJEKTLEDARE

Evelina har 10 års erfarenhet av fastighetsbranschen och har jobbat som både gruppchef samt projektledare inom ombyggnation, tillbyggnation och ROT samt avdelningschef för Facility management. Hon är van vid att arbeta självständigt inom både den privata och offentliga sektorn med ansvar över flera projekt löpande samtidigt där ekonomiansvar, resultatrapporter samt avstämning är en del av det dagliga arbetet.

Evelina är en social person som gillar utmaningar och utveckling. Hon tycker om mötet med människor oavsett om det är en beställare, projektgrupp, entreprenör, boende eller lokalhyresgäst. Evelina är en strukturerad, målmedveten, engagerad och ansvarsfull när hon går in i sina uppdrag. Som projektledare har hon stor erfarenhet av att jobba med budget samt avstämning mot bestämda mål och tidplaner. Hon tycker om att arbeta i grupp och har lätt för att anpassa sig till nya grupper och situationer. I de projekt hon har varit aktiv i har hon varit delaktig från initiering och framtagning av investeringsansökan till avslut, besiktning och slutredovisning.

evelina.cortobius@waade.se
+46 761 175 599

Evelina Krantz

PROJEKTINGENJÖR

Evelina är inte rädd för att ta egna initiativ. Hon har goda förmågor att prioritera arbetsuppgifter och tycker om att ha varierande dagar. Hon är kreativ, effektiv och lösningsorienterad. Evelina har hjärtat i arbetet och brinner för fastighetsutveckling i alla dess former. Samordning och administration är hennes specialitet och hon använder gärna sina kunskaper inom teknik för att förenkla arbetsprocesser och visualisera information. Positivitet och transparens anser hon är viktiga egenskaper i en arbetsgrupp som hon själv bidrar till genom sin genuina och inkluderande närvaro.

evelina.krantz@waade.se
+46 735 034 252
LinkedIn

Fadi Odisho

PROJEKTERINGSLEDARE

Fadi har ett stort engagemang för problemlösning och ser att den mest gynnsamma vägen till ett gott resultat för samtliga parter grundar i goda relationer samt god kommunikation. Lika viktigt är tillämpningen av verktyg och processer för att nå mål med hänsyn till tid, kostnad och kvalitet. Fadi är en social, engagerad och lösningsorienterad lagspelare som alltid ser fram emot en utmaning.

Med en bakgrund som projektör samt BIM-ansvarig innehar Fadi en bred kompetens inom infrastrukturprojekt samt har öga för förekommande motgångar och tillämpar sin erfarenhet för att förebygga dessa. Fadi har arbetat i ledande befattningar som projektledare samt projekteringsledare i multidisciplinära infrastrukturprojekt och har innan dess arbetat väldigt nära projektledning i samband med rollen som BIM-ansvarig.

fadi.odisho@waade.se
+46 708 854 750

Felix Gäfvert

PROJEKTINGENJÖR

Felix är en lösningsorienterad och positiv medarbetare som är ivrig att lära sig nya saker. Han gillar att ha många bollar i luften och blir sällan stressad i arbetet. Felix drivs av ständig utveckling både som medarbetare och som person och gillar därför att ta sig an utmaningar i alla dess former. Involvering, transparens och samverkan är något som Felix brinner för och vill bidra med i projekten.

felix.gafvert@waade.se
+46 705 220 503

Fredrik Skogsjö

PROJEKTLEDARE

Fredrik är klok och lugn och har en god förmåga att leda stora och små projekt på ett effektivt och framgångsrikt sätt. Han tycker mycket om ett ledarskap där dels individens utveckling genom ansvar, samverkan och involvering står i fokus och dels där gruppens samverkan leder till ett effektivt arbete och ett bra resultat. Fredrik har under sina arbetsår skaffat sig bra erfarenheter genom att arbeta som projektör, uppdragsledare, projektledare och chef i linjeorganisationer med ansvar för personal anläggning och infrastruktur. Fredrik tycker om att bygga upp en fungerande gemenskap i grupper både privat och i arbetslivet. Det som driver Fredrik framåt i arbetslivet är att få medverka i intressanta och framgångsrika uppdrag inom framförallt anläggning och infrastruktur.

fredrik.skogsjo@waade.se
+46 706 300 119

Fredrik Östling

BYGGLEDARE BERG

Fredrik är byggledaren med bred erfarenhet från olika delar av byggprocessen. Med lyhördhet eftersträvar Fredrik alltid pragmatiska lösningar och en god dialog, där såväl projektör, entreprenör och beställare kommer till tals.

Fredriks bakgrund med uppdragsledning, miljö- och geotekniska undersökningar samt kartering och inspektion av berg kommer väl till pass i dagens bygg- och infrastrukturprojekt med många intressenter. Fredrik trivs med att vara ute i produktion och att dela med sig av kunskapen till sina projektkollegor.

fredrik.ostling@waade.se

Fuad Ahmed

PROJEKTINGENJÖR

Fuad är en högpresterande och prestigelös civilingenjör som drivs av att arbeta utifrån tydliga mål, oavsett om det gäller i yrkes- eller privatlivet. Med sina erfarenheter i tidigare projekt har han utvecklat en förmåga att skapa en god arbetsmiljö för sig själv och sina kollegor. Att ständigt lära sig nya saker och ha roligt under tiden är två viktiga drivkrafter för Fuad. Som person är Fuad självgående, öppen och positiv. Han är alltid redo att lyssna på andra och värdesätter en arbetsplats där medarbetare inspirerar och stöttar varandra.

fuad.ahmed@waade.se
+46 709 794 370

George Salinas

PROJEKTLEDARE

George har en lång och gedigen erfarenhet av branschen som så väl bygg-, projekt- och projekteringsledare. Han har vana av att vara involverad i stora projekt inom bland annat nyproduktion av bygg- och anläggningsprojekt, något som går väl hand i hand med hans intresse för byggnader.
Genom åren har George fått en djup förståelse för processen och branschen och haft många olika roller i olika projektskeden. Ledarskapsrollen tar han gärna på sig och ser sig själv som en engagerad ledare. Han gillar att ställas inför olika hinder och hitta lösningar på problem som kan uppstå under projektets gång.

För George är det viktigt att varje projekt är tydligt och väl förankrat i de uppsatta målen. Han har lätt att se projektets behov och att planera arbetet för att hålla tid och budget. En viktig parameter för lyckade projekt anser George är en tydlig och god kommunikation med hög involvering. George har genom sin erfarenhet fått vana av att samarbeta och samverka med flera olika parter samtidigt. För att gruppen och projektet ska ta sig i mål tror George på att sätta upp gemensamma och tydliga spelregler.

george.salinas@waade.se
+46 723 336 004

Henrik Lennartsson

PROJEKTLEDARE

Henrik uppskattar utvecklande projekt med växlande tempo och där många discipliner och teknikområden är involverade. I projektteamet värdesätter han engagemang, en öppen dialog och en gnutta humor.

Henrik har deltagit i allt från mindre till riktigt stora infrastrukturprojekt inom både projektering och produktion. Henrik tar gärna rollen med att koordinera och bidra för att inspirera samtliga i gruppen till att bli ett riktigt högpresterande projektteam.

henrik.lennartsson@waade.se
+46 722 267 189

Jakob Höjdefors

PROJEKT- OCH PROJEKTERINGSLEDARE

Jakob brinner för att leda och samverka inom anläggnings- och fastighetsprojekt. Han strävar efter att, med hjälp av sitt ledarskap, nå de uppsatta delmålen och leverera slutprodukten på ett strukturerat, hållbart och inkluderande sätt. Han tror på individens egen kapacitet att bidra till framgångsrika projekt och att olika personligheter behövs för att nå dit.

Jakob är IPMA-certifierad och hans arbetssätt kännetecknas av att han tar ansvar för att leverera 100% av hans åtaganden samt med full tillit delegerar vidare uppgifter till lämpad projektkollega.

Som person blir Jakob sällan stressad över sitt arbete och tar sig gärna an nya utmaningar där öppenhet, lugn och lojalitet är nyckelparametrar. Han är nyfiken och drivs av hårt arbete för personlig utveckling. Jakob har vana av att strukturera upp samt driva projekt framåt och lägger stor vikt vid att laget tillsammans kommer till avslut.

jakob.hojdefors@waade.se
+46 760 470 444

Jesper Westlin

PROJEKTLEDARE

Jesper värdesätter ett arbetsklimat som rymmer öppenhet och respekt. Han tycker att det i ett projekt är viktigt att locka fram och dra nytta av det bästa hos varje person.  Förnyelse och nytänkande genomsyrar Jespers förhållningssätt till sitt arbete. Detta är drivet av ett genuint intresse av att skapa värde och utveckling till byggbranschen som helhet.  Jesper ser möjligheter istället för problem och genom att vara lösningsorienterad blir utmaningar en rolig och inspirerande del av tillvaron.

jesper.westlin@waade.se
+46 738 171 310

Joakim Pergefors

PERSONAL OCH TILLVÄXT

Joakim har en bakgrund som personalvetare och har tidigare arbetat som rekryteringskonsult inom både engineering- och byggbranschen. I sin tidigare roll har han även haft mycket kontakt med offentlig sektor och verkat för kommuner med inriktning på samhällsbyggnad.

Joakim har vana av ledarrollen sedan tidigare som inneburit mycket ansvar och förmåga att tänka långsiktigt. Han brinner för att arbeta fram och hitta sin egen välfungerande struktur och förbättra metoder som redan finns.

Med sin långa erfarenhet inom HR- och rekryteringsfrågor har Joakim en god kännedom om människor, han har enkelt för att se personens för- och nackdelar i en arbetssituation där inte allt är svart eller vitt. Joakim drivs av sitt genuina intresse för människor och nya utmaningar som innebär att han får vara med att utveckla processen framåt.

joakim.pergefors@waade.se
+46 768 353 528

Johan Engström 

PROJEKTLEDARE

Johan har en förmåga att motivera och entusiasmera sin omgivning. Han brinner för ett ledarskap som förespråkar individens utveckling genom ansvar, samverkan och involvering. Han har under sitt yrkesverksamma liv skaffat sig mycket goda referenser när det handlar om att framgångsrikt bygga upp och leda, starka och väl fungerande team.

johan.engstrom@waade.se
+46 708 409 493

Johanna Ekstedt

PROJEKTLEDARE

Johanna är en effektiv, glad och initiativrik person. Hon är bra på att se och förstå det övergripande sammanhanget men har även ett öga för detaljer och drar sig inte för att gå till kärnan i en fråga när det behövs. Hon uppskattas för sin kreativitet och sitt nytänkande som ofta nyttjas för att skapa struktur, driv och finess inom de projekt hon deltar i. Johanna värdesätter och bidrar till ett arbetsklimat där transparens, kommunikation och arbetsglädje står i fokus. I ledarskapsrollen uppfattas hon som lösningsorienterad, uppmuntrande och inkluderande. Hon lägger stor vikt vid att motivera och inspirera till varje individs utveckling genom ansvar, involvering och ömsesidig tillit.

johanna.ekstedt@waade.se
+46 706 993 031

Jonas Lindén

PROJEKT- OCH PROJEKTERINGSLEDARE

Att få vara med och bidra och påverka framtidens infrastruktur- och samhällsbyggnadsprojekt är det som engagerar Jonas. Det som kan kännas omöjligt idag kan vara möjligt imorgon så länge vi bara vågar utmana oss själva, våra kompetenta kollegor och kunder i branschen. Att vi tillsammans lyckas bygga engagerade team och nyttja dess fulla potential är det som skapar mervärde för framtidens infrastruktur och samhällsbyggnad.

Jonas tar sig gärna an rollen som projekt- och projekteringsledare men även andra utmaningar såsom projekteringsstöd till byggherren. Han tycker att det är intressant att medverka i projekt från tidiga utredningar tills dess att det är färdigbyggt. Byggbarhet, tydliga handlingar, samverkan och förståelse är framgångsfaktorer som Jonas värderar högt. Jonas har en bred projekterfarenhet inom anläggningsbranschen, både som entreprenör i anläggningsproduktion och som konsult. Med en bakgrund inom bland annat väg, järnväg, fiberutbyggnad och idrottsanläggningar har han en brett spektra där han kan bidra med erfarenheter och kunskap.

Han beskriver sig själv som lugn, systematisk och engagerad. Jonas har en god planeringsförmåga, är noggrann, pålitlig och värderar en tydlig struktur i sitt arbetssätt. Att leverera rätt saker, i rätt tid med rätt kvalitet är viktigt. För Jonas är ledordet att omges av människor som ger dig mer energi när du går därifrån än när du kom.

jonas.linden@waade.se
+46 739 813 080

Josefin Ermann Lundberg

PROJEKTERINGSLEDARE OCH HÅLLBARHETSKONSULT

Josefin är en nyfiken och drivande projekteringsledare som gillar att ta sig an nya uppgifter och vill alltid leverera ett så bra resultat som möjligt. Josefin har en inkluderande ledarstil och ser planering, samarbete och kommunikation som nycklarna till ett lyckat projekt och en bra slutprodukt. Josefin arbetar även med hållbarhetsfrågor och har en civilingenjörsexamen i hållbart företagande. Hon har ett stort intresse för hållbar utveckling och cirkulär ekonomi. Vid beslutsfattande anser hon att det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv och få med hållbarhet som en betydande faktor.

josefin.ermannlundberg@waade.se
+46 707 990 677

Kourosh Salehzadeh

DATASAMORDNARE OCH PROJEKTLEDARE

Kourosh är datasomordnaren och projektledaren med tidigare erfarenhet av BIM, projektering och kvalitetsamordning. I sin roll som datasamordnare håller Kourosh i byggrelaterade IT-frågor och tar fram riktlinjer för hur projektet ska fortskrida. Han är en lugn, driven och analytisk person. Kourosh gillar att ta ansvar, driva projekt och hitta lösningar för att komma framåt.

Grunden till ett lyckat projekt tror Kourosh ligger i att ha ordning, en tydlig struktur och föra en bra dialog.  Med sin breda erfarenhet inom branschen är Kourosh van att ha många bollar i luften och vet hur han ska prioritera för projektets bästa. Det i kombination med att skapa en god stämning och en sammansvetsad projektgrupp ger projektet stora möjligheter att nå målet.

kourosh.salehzadeh@waade.se
+46 729 460 215

Kristofer Kvarnström

PROCESSLEDARE

Kristofer drivs av att skapa goda samarbeten och relationer. Viljan att förstå och lyssna på andras synpunkter kombinerat med nyfikenhet har gjort honom både respekterad och uppskattad så väl inom som utanför den egna organisationen. Hans många år inom samhällsbyggnad både i upplands Väsby men särskilt i Knivsta, två organisationer med utpräglad samverkan inom samhällsbyggnadsprocessen, har gett honom en bred förståelse för hela processen och vikten av samarbete mellan alla grenar. Som trafik- och gatuchef i Knivsta med ansvar för planering, utbyggnad och drift av kommunens gator har han varit med och byggt upp samarbetet med alla enheter från exploatering och planläggning, till bygglov för att skapa en förståelse för olika behov och beroenden. Under hela sin karriär har han varit en naturlig deltagare i flertalet styrande och ledande grupper, både som chef, deltagare och ledamot.

kristofer.kvarnstrom@waade.se
+46 768 603 630

Linnea Westin

BYGGLEDARE

Linnea är en lagspelare som brinner för att bygga välfungerande team genom god kommunikation och samordning. Hon har lätt för att komma överens med andra, är socialt engagerad i sina arbetskamrater och strävar efter att alla i projektet ska trivas. Linnea har över 8 års erfarenhet av stora komplexa infrastrukturprojekt där hon har varit en av de ledande rollerna i produktionen. Hennes tidigare erfarenheter har gjort att hon är van att prioritera, vara beslutsfattare och att följa upp det dagliga arbetet på ett strukturerat och effektivt sätt.

linnea.westin@waade.se
+46 768 953 502

Lovisa Onsbring

PROJEKTERINGSLEDARE

Lovisa drivs av nya utmaningar och strävar alltid efter att utvecklas och lära sig nya saker. Hon tror att ett projektteam fungerar allra bäst då gruppens olika kompetenser tas tillvara och där det ges möjlighet att lära av varandra. Lovisa ser transparens, öppen kommunikation och involvering som viktiga byggstenar för att skapa ett högt engagemang och ett gott samarbete i teamet. Som person är Lovisa framåt, strukturerad och målinriktad. Hon trivs i stora komplexa projekt där hon får vara den sammanhållande länken mellan många olika teknikslag och där hennes strukturerade och lösningsorienterade arbetssätt kan komma till stor nytta.

lovisa.onsbring@waade.se
+46 762 473 597

Markus Tunlid

PROJEKTLEDARE

Markus är den småländske civilingenjören inom fordonsteknik som brinner för utveckling av människor och processer. Lika mycket som han älskar att se verksamheter ur kundperspektiv, att vrida och vända på problemställningar och att se människor växa, ogillar han suboptimering och internpolitik. I Markus erfarenhetsbank finns fem år av utveckling av eftermarknadsbranschen till fordonsindustrin med att utmana befintliga arbetssätt och att på riktigt sätta kundens serviceupplevelse i fokus. Där finns också fem år av teknik- och verksamhetsutveckling inom anläggningsbranschen med ansvar för bland annat VDC & ICE-metodik, implementering av nya processer och verktyg, utbildningar inom tidsplanering med mera. Markus brinner för ledarskap och i rollen som projektledare utmanas han av att skapa ett engagemang för projektets utmaningar som triggar alla individer att bidra med sina olika kompetenser!

markus.tunlid@waade.se
+46 709 387 480
LinkedIn

Mathias Tisjö

BYGGLEDARE

Med över 10 års erfarenhet av bergarbeten i olika roller, strävar Mathias fortfarande efter att ständigt utvecklas och bli bättre. För Mathias är detaljer viktiga och han utövar en stor noggrannhet i sitt arbete med målet att leverera bästa möjliga resultat. Som medarbetare och kollega beskrivs Mathias som en lagspelare med en lättsam framtoning och en person som aldrig har långt till skratt.

Mathias värdesätter en arbetsplats med god ton och ärlig kommunikation. För att ett projekt skall nå framgång, anser han att rätt förutsättningar i form av tydliga mål och en öppen, fortlöpande dialog mellan alla inblandade parter.

mathias.tisjo@waade.se
+46 707 382 974

Mauricio de Viciola

BYGGLEDARE

Mauricio har lång erfarenhet från olika infrastrukturprojekt inom både Anläggning och Tunnel. Han backar aldrig för en utmaning och jobbar strukturerat med stort tålamod och envishet. Genom sina erfarenheter har han lärt sig att öppen kommunikation, prestigelöshet och helhetstänk är viktiga pusselbitar för att alla delaktiga ska kunna vara med och föra ett projekt i hamn.

mauricio.deviciola@waade.se
+46 739 789 086

Mikael Signevik

PROJEKTLEDARE

Mikael har en spännande bakgrund som beställare, konsult och entreprenör. Att driva projekt och förstå utmaningarna och styrkorna hos såväl projektet som medarbetarna är en av Mikaels styrkor. Mikaels erfarenhet av BIM och VDC kommer till nytta i en alltmer ökad satsning på digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen och i infrastrukturprojekt.

Mikael är en positiv, engagerad, nyfiken och lösningsorienterad person som med sin idrottsbakgrund förstår vikten av lagspel. Med sin erfarenhet som projekteringsledare och projektledare kan Mikael axla roll efter behov. Oavsett vilken roll han har så utmanar Mikael gärna sig själv och andra i projektet.

mikael.signevik@waade.se
+46 723 197 333

Patrik Lilliestierna

PROJEKTLEDARE

Patrik är en social person som uppskattar att jobba i projekt där öppenhet och högt i tak infinner sig. När alla inom ett projekt känner att de kan och vågar göra sin röst hörd anser Patrik att bästa resultat kan ges. Att alla inom ett projekt, beställare som entreprenör känner sig som samma lag anser Patrik vara en väldigt viktig byggsten för att kunna sträva efter samma slutmål. Patrik backar inte för utmaningar utan är snarare positiv till dessa, då han som person är väldigt lösningsorienterad.

patrik.lilliestierna@waade.se
+46 735 180 670

Per Jonsson

PROJEKTLEDARE

Per är den trygga projektledaren med det Norrländska lugnet kombinerat med en positiv livssyn och glimten i ögat. Han skapar en trygghet och öppenhet med sitt involverande ledarskap samtidigt som han är en tydlig kravställare vilket starkt bidrar till vinnande team. En av Pers främsta styrkor är hans lugn som skapar trygghet och stabilitet i hans team. Han värnar om öppenhet och ärlighet och upplevs av sin omgivning som konstruktivt ifrågasättande och en problemlösare med ett agilt synsätt. Per har lång erfarenhet av större anläggningsprojekt i olika entreprenadformer varav fyra i samverkansform, och tre miljardprojekt och nyckelfärdiga totalentreprenader där han varit med från ax till limpa med det involverande arbetssätt VDC*. Per har jobbat aktivt med VDC- och ICE-metodik samt visuell planering sedan 2012 och varit med och implementerat och genomfört dessa arbetsmetodiker i samtliga projekt sedan dess.

per.jonsson@waade.se
+46 702 621 516

Peter Åman

PROJEKT- OCH SAMVERKANSLEDARE

Peter är en utpräglad lagspelare, där drivkraften är att skapa ett väl fungerande team. Genom att kontinuerligt jobba med en involverande process skapas god stämning och stort engagemang i gruppen. Peter är en av pionjärerna inom området VDC (Virtual Design and Construction) och har tillsammans med Stanford University utarbetat kursmaterial för utbildning av medarbetare. I sina projekt har Peter använt VDC som arbetssätt och verktyg för att nå bästa resultat Peter har de senaste sju åren jobbat med stora och små anläggningsprojekt och fått möjligheten att prova de flesta arbetsrollerna som finns på ett modernt anläggningsprojekt. Peter har genom sin yrkeserfarenhet fått möjligheten att fördjupa sig inom framförallt ledarskap, projektekonomi, kalkyl och tidplanering. Genom åren har Peter varit handledare och mentor för flertalet nyanställda vilket har starkt bidragit till att säkerställa erfarenhetsåterföringen. Peter har vid sina tidigare anställningar varit delaktig i flertalet stora tekniksprång som dessa företag gjort. Genom sin drivkraft, nyfikenhet och orädsla för det okända har detta varit en starkt pådrivande faktor som gjort det möjligt.

peter.aman@waade.se
+46 702 335 002
LinkedIn

Philip Ay

ARKITEKT OCH PROJEKTERINGSLEDARE

Här har ni en arkitekt och projekteringsledare med bra kännedom inom konstruktion och CAD/BIM samt en stark akademisk bakgrund inom hållbar stadsplanering. Philip trivs i en miljö som är strukturerad där han kan skapa möjligheter och förbättra arbetet för både honom, företaget och framför allt hans kunder.

Philip har passion för formgivning och ett genuint intresse för att skapa förutsättningar till att möta både ekonomiska och hållbara förändringar i samhället. Han vill gestalta med omsorg för att se till att den byggda miljön fungerar som stöd för individens aktiviteter och frågeställningar samt att funktionen av den väcker tankar och beteenden som är relaterade till den specifika situationen.

Philip har arbetat som arkitekt och grafisk designer både i och utanför Sverige. Han har varit ansvarig i framtagandet av identitetsmallar i form av logotyper och hemsidor till företagskoncept men också projekterat för och ritat hus från utsidan till insidan med möbeldesign.

philip.ay@waade.se
+46 722 519 791

Rikard Dahlström

PROJEKTLEDARE

Rikard har ett stort engagemang för att utveckla medarbetare, affärsmöjligheter, samhället och miljön. Rikard är mycket aktiv i ett coachande ledarskap med fokus på involvering av kunder, medarbetare och leverantörer. VDC (Virtual Design and Construction) är ett synsätt på projektledning som utvecklats av Stanford och tar avstamp i utvecklade 3D-modeller för visualisering och förståelse, arbetsmöten med rätt deltagare för effektivt beslutsfattande och koordinering samt mätning av processers effektivitet. Rikard tror på att VDC och tidig involvering av samtliga nyckelintressenter kommer att ge bygg- och anläggningsindustrin den produktivitetsökning som efterfrågats sedan “Skärpning Gubbar” från början av 2000-talet.

rikard.dahlstrom@waade.se
+46 704 884 415
LinkedIn

Robin Harding

PROJEKTERINGSLEDARE

Robin är projekteringsledaren som har bred erfarenhet inom anläggningskonstruktion, mark och berg. Hans kunskaper består bland annat av att ta fram bygghandlingar och modeller för projekt i utförandeskeden. Robin har jobbat hos beställare, entreprenör och som konsult vilket gjort att han kan se projekt med olika perspektiv. Hans tidigare erfarenheter består bland annat av produktionsledning, uppdragsledning och geoteknik.

Han trivs i projekt som kräver stort ansvarstagande och söker sig gärna till roller där han får ha en problemlösande funktion och arbeta fram nya idéer. I rollen som projekteringsledare drivs Robin av skapandet där han får utmana och optimera med hjälp av tekniska lösningar.

Robin är van att hantera nya utmaningar under arbetets gång och att forma rollen genom sin expertis. Han tror på att hålla ordning och reda, arbeta systematiskt och att våga visa tillit till varandra. Som kollega är han en öppen person som gärna tar sig tiden om någon vill prata.

robin.harding@waade.se

+46 704 381 040

Sandra Sjökvist

PROJEKT- OCH PROCESSLEDARE

Sandra är miljövetaren som vill ta det hållbara samhällsbyggandet till nästa nivå. Genom sitt ledarskap synliggör hon hållbarhetsfrågor och utmanar projekten att tänka hållbart, såväl i sättet att arbeta som i produkten. Med över 10 år i branschen inom både kommunal verksamhet och som konsult har hon en god förståelse för genomförbarhet och relevant lagstiftning inom samhällsbyggnad. Sandra arbetar ofta i större och komplexa projekt som processledare, projekteringsledare eller teknikspecialist inom Miljö.

För att få effekt av samverkan och för ett effektivt arbete driver Sandra gärna projekt enligt VDC-metodiken. Hennes certifiering i VDC, genom Stanford University, har gett henne verktyg som styr projektgruppen och arbetet att bli mer strukturerat och målinriktat.

Som person är Sandra social, lyhörd och coachande. Hon sätter högt värde i förtroende och tillit för att skapa samarbete och långsiktiga relationer.

sandra.sjokvist@waade.se
+46 707 451 467

Shwan Yousif

PRODUKTIONSLEDARE

Shwan är civilingenjören med bred erfarenhet från framförallt stora anläggnings- och infrastrukturprojekt, både som beställare och entreprenör. Med denna erfarenhet har Shwan stora möjligheter att ta upp olika typer av uppdrag inom byggbranschen och klara dem på ett smidigt och professionellt sätt inom projektledning, kontraktstyrning, ekonomi samt produktionsplanering.

Shwan kan med sina kunskaper och erfarenheter agera som en aktiv stödfunktion för projektledningen och andra kollegor inom kontraktuella och tekniska frågor för att uppnå projektets mål på ett smidigt sätt.

shwan.yousif@waade.se
+46 721 868 827

Sofia de Bourg

KOMMUNIKATÖR

För Sofia är kommunikation det viktigaste redskapet; i så väl planering som utförande och mottagande. Hon har ett brinnande intresse för människor, kommunikation och hur vi kan påverka genom kommunikation. Sofia lägger stor vikt vid att kunna förmedla en känsla och ett driv hos andra människor. Sofia beskrivs som en driven glädjespridare. Hon tror på arbetsmiljöer där högt i tak bidrar till kreativitet, effektivitet och framförallt ett bra teamwork. I sitt arbete ger hon sig gärna på nya utmaningar, sätter upp mål och ser till att slutföra de projekt hon startat. I rollen som kommunikatör på WAADE kommer Sofia vara en del av de kreativa lösningarna för hur vi kan kombinera kommunikation och mötet mellan människor för att effektivisera arbetet.

sofia.dbw@waade.se
+46 704 362 063
LinkedIn

Thomas Larsson

BYGGLEDARE

Thomas är den lugna, trygga och sociala medspelaren som gillar utmaningar. Han är nyfiken och lösningsorienterad och värderar tydlighet och kommunikation högt. Thomas har över 8 års erfarenhet från produktionssidan i ledande roll, där han lärt sig värdet av glädje, engagemang och delaktighet
för att skapa ett klimat för framgång.

thomas.larsson@waade.se
+46 76 134 87 20

Tommy Lindeberg

PROJEKTLEDARE

Tommy är projektledaren som är en noggrann lagspelare. Det är teamet som skapar resultat genom tydlighet och struktur för målsättning, ansvar, involvering och samarbete. Om vi tillsammans vet vart vi är på väg, hur vi ska nå dit och hur vi ska samarbeta finns goda möjligheter för bra resultat och gott arbetsklimat.

Genom Tommys tålamod och lugn ser han långsiktigt på sitt engagemang och värderar relationsbyggande och goda resultat högt. Tommy tror på att reflektion och utveckling är viktiga delar för att kunna fortsätta leverera önskat resultat och nå de satta målen.

Hans driv och egenskaper resulterade i en certifiering i metoden VDC genom Stanford University och som projektledare genom IPMA. Tommys tidigare erfarenheter har gett honom ett brett perspektiv på hur arbetet fungerar i olika skeden i byggprocessen, då han har tidigare arbetat både som konsult och beställare med roller som vägprojektör, BIM-samordnare/-specialist, uppdragsingenjör, projekterings- och projektledare.

tommy.lindeberg@waade.se
+46 727 197 184

Ziadoon Al Zubaidi

PROJEKTLEDARE

Från Jönköping kommer byggnadsingenjören Ziadoon som arbetar med projekt- bygg- och projekteringsledning inom fastighets -och husbyggnad. Ziadoon har skapat sig en bred erfarenhet av att samordna aktörer inom byggbranschens olika delar, har en god samarbetsförmåga och är lyhörd för kundens krav. Genom att ge förutsättningar för tydlig kommunikation mellan projektets aktörer öppnar Ziadoon upp för ett gott samarbete i projektorganisationen.

Ziadoon har god förståelse för byggprocessen, såväl tekniska lösningar som myndighetskrav, och har därför lätt att förmedla en målbild, skapa goda relationer kring uppdraget och leda projektet självständigt så att målen uppfylls.

ziadoon.alzubaidi@waade.se
+46 703 601 339