WAADE header1

För projekt.
Tillsammans.

Vi är här för att utmana och förändra samhällsbyggnadsbranschen. Vi tror på en bättre framtid och vi vet att det är möjligt att bygga den tillsammans.

Vår ambition är att gå längre, tänka annorlunda och skapa nya standarder för hur samhällsbyggnad ska bedrivas.

Våra affärsområden

WAADE erbjuder konsulttjänster inom samhällsbyggnad för att genomföra projekt på ett mer effektivt och framgångsrikt sätt. 

road-light

Anläggning & Infrastruktur

Vi utmanar anläggningsbranschen där graden av samarbete kan påverkas oavsett av utformningen av kontraktet.​
building-light

Bygg & Fastigheter

Vi utmanar byggbranschen med fokus på att skapa strukturer som främjar samarbete.
city-light

Exploatering & Stadsutveckling

Vi arbetar med strategisk samhällsutveckling i tidiga skeden som lägger grunden för framgångsrik samhällsbyggnad.

Arbetsglädje och engagemang genom samarbete

På WAADE är vi övertygade om att samverkan är rätt väg att gå för lyckade projekt. Genom att arbeta tillsammans kan vi upptäcka ömsesidiga fördelar och bidra till ett ökat värde i projektet. Vi ser samverkan som en grundsten i att känna arbetsglädje. 

Arbetsglädje och engagerade projektmedlemmar uppnår vi genom tydliga spelregler, gemensamma mål, visuellt samarbete, informationsdelning och trovärdighet. Det möjliggör även ett effektivt samarbete och ett enastående projektresultat.

Läs mer

Våra värdeord

Våra värdeord stödjer oss när vi tar beslut

Tillsammans

betyder för oss att vi utvecklas av och med varandra

Tillit

betyder för oss att vi skapar en trygg miljö genom goda samtal

Transparens

betyder för oss att vi delar med oss

värderingar_test_test

Våra projekt

Vi förändrar branschen och våra projekt är goda exempel på det. 

Kv Asken
Jakob Höjdefors
Bygg & Fastigheter

Kv Asken, Markaryd

WAADE är med när Markaryd ska utvecklas med nya bostäder. Om projektet I Markaryds centrum upp...
SWECO_TINGSTADSTUNNELN_BILD01
Peter Åman
Anläggning & Infrastruktur

Samverkansledning Tingstadstunneln

Totalrenoveringen behövs för att öka Tingstadstunnelns livslängd, trafiksäkerhet och minska mil...
bg-pattern-peaks

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi vill gärna träffa dig. Ett första möte med oss för att skapa förståelse, förtroende och gemensamma mål.