orminge-

Affärsområden

Exploatering & Stadsutveckling

Vi arbetar med strategisk samhällsutveckling i tidiga skeden som lägger grunden för framgångsrik samhällsbyggnad.

Med hållbarhet och människan i fokus

Vi skapar en hållbar och välfungerande miljö för människor att leva och verka i.

Vi tror att det är möjligt att skapa städer och samhällen som är både ekonomiskt livskraftiga och hållbara på lång sikt. Genom att kombinera vår erfarenhet med vår förståelse för hållbarhet och miljö skapar vi tillsammans städer som är mer motståndskraftiga, energieffektiva och som stödjer en hälsosam livsstil för människor och miljö.

WAADE är med från start

Vi stöttar våra kunder genom hela planerings- och genomförandeprocessen och ser till att alla aspekter hanteras på ett professionellt sätt. Vi tar ansvar för allt från projektekonomi och tidplaner till rättsliga frågor, förhandlingar och avtal, vilket kräver en bred kunskap och erfarenhet inom området.

expl

Medarbetare med denna expertis

Josefin Ermann Lundberg

Josefin Ermann Lundberg

Projekteringsledare och Hållbarhetskonsult
Josefin är en nyfiken och drivande projekteringsledare som gillar att ta sig an nya uppgifter och vill alltid leverera ett så bra resultat som möjligt. Josefin har en inkluderande ledarstil och ser planering, samarbete och kommunikation som nycklarna till ett lyckat projekt och en bra slutprodukt. Josefin arbetar även med hållbarhetsfrågor och har en civilingenjörsexamen i hållbart företagande. Hon har ett stort intresse för hållbar utveckling och cirkulär ekonomi. Vid beslutsfattande anser hon att det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv och få med hållbarhet som en betydande faktor.
Kristofer Kvarnström

Kristofer Kvarnström

Processledare
Kristofer drivs av att skapa goda samarbeten och relationer. Viljan att förstå och lyssna på andras synpunkter kombinerat med nyfikenhet har gjort honom både respekterad och uppskattad så väl inom som utanför den egna organisationen. Hans många år inom samhällsbyggnad både i upplands Väsby men särskilt i Knivsta, två organisationer med utpräglad samverkan inom samhällsbyggnadsprocessen, har gett honom en bred förståelse för hela processen och vikten av samarbete mellan alla grenar. Som trafik- och gatuchef i Knivsta med ansvar för planering, utbyggnad och drift av kommunens gator har han varit med och byggt upp samarbetet med alla enheter från exploatering och planläggning, till bygglov för att skapa en förståelse för olika behov och beroenden. Under hela sin karriär har han varit en naturlig deltagare i flertalet styrande och ledande grupper, både som chef, deltagare och ledamot.
Rikard Dahlström

Rikard Dahlström

Projektledare
Rikard har ett stort engagemang för att utveckla medarbetare, affärsmöjligheter, samhället och miljön. Rikard är mycket aktiv i ett coachande ledarskap med fokus på involvering av kunder, medarbetare och leverantörer. VDC (Virtual Design and Construction) är ett synsätt på projektledning som utvecklats av Stanford och tar avstamp i utvecklade 3D-modeller för visualisering och förståelse, arbetsmöten med rätt deltagare för effektivt beslutsfattande och koordinering samt mätning av processers effektivitet. Rikard tror på att VDC och tidig involvering av samtliga nyckelintressenter kommer att ge bygg- och anläggningsindustrin den produktivitetsökning som efterfrågats sedan “Skärpning Gubbar” från början av 2000-talet.

Projekt

Ftn7kB3bszQ2zA9VjPNU9pf5cpQ
Daniel Andersson
Anläggning & Infrastruktur
Exploatering & Stadsutveckling

Igelsta strand, Södertälje

Igelsta strand växer från industrimark till en levande stadsdel.  Tidigare verksamhet i området har förorenat marken men genom att sanera kan det byggas nya bostäder och en stadspark. Området ska tillsammans med Kanalstaden binda samman Östertälje med S...
Flemingsbergsdalen
Exploatering & Stadsutveckling

Stadsutveckling Flemingsbergsdalen

Flemingsbergsdalen är beläget centralt i kommundelen Flemingsberg cirka två km söder om Huddinge centrum, söder om Stockholm. Nu satsar Huddinge kommun på att utveckla stadsdelen där visionen är att Flemingsbergsdalen ska bli en mer sammanhängande stad....

Artiklar

Inga inlägg hittades