Flemingsbergsdalen är beläget centralt i kommundelen Flemingsberg cirka två km söder om Huddinge centrum, söder om Stockholm. Nu satsar Huddinge kommun på att utveckla stadsdelen där visionen är att Flemingsbergsdalen ska bli en mer sammanhängande stad.

Flemingsbergsdalen

Om projektet

Projektets mål är att göra Flemingsberg till ett centrum för utbildning, forskning och kreativitet där samverkan skapar ett hållbart samhälle. Med det nya planprogrammet kommer Flemingsberg bli en mer levande stadsdel för arbetande, studenter, boende och besökare. Detta ska skapa förutsättningar för att Flemingsbergdalen ska bli en mer integrerad stadsdel med goda möjligheter till nya arbetstillfällen, handel, nöjen, kultur, bostäder, samhällsservice och studieplatser.

Ca 5000 bostäder
Ca 35 000 arbetsplatser
3 parker
4 skolor
7 förskolor
2 idrottsanläggningar
Möjligheter för hotell och kongress
50 000 m2 kommersiell service
 

Bildspel

wide-dark-1-min
f-Bild
Rectangle 9
f-Bild
wide-dark-1-min

Fakta Fyll i fakta

Projektstart: 
Stadsutveckling och exploatering
(Vad projektet gjort:) t.ex. Nyproduktion av fastigheter
(Vad WAADE har gjort:) t.ex. Personal- och budgetansvar
Budget:
Projekt slut: 

 

WAADE:s roll i projektet 

WAADEs roll i projektet är att bidra med att säkerställa och kvalitetssäkra genomförbarheten i utvecklingen av Flemingsbergsdalen utifrån givna förutsättningar och i tätt samarbete med alla intressenter. Mer konkret innebär rollen att ansvara för den övergripande genomförandeplanering och samordningen tillsammans med projektorganisationen på Huddinge kommun vilket kommer att resultera i skedesplaner. WAADE ansvarar för att ta fram och hålla övergripande tidplan för de olika nivåerna och samverka med projektledare, projektchefer, enhetschefer, exploatörer med flera.

Inga inlägg hittades

Andra projekt

Kv Asken
Jakob Höjdefors
Bygg & Fastigheter

Kv Asken, Markaryd

WAADE är med när Markaryd ska utvecklas med nya bostäder. Om projektet I Markaryds centrum uppförs ett flertal seniorboenden. Uppdraget innefattar lägenheter, gemensamhetslokal samt ett unikt exteriört landskap. Beställaren tar hjälp av WAADE för stött...
SWECO_TINGSTADSTUNNELN_BILD01
Peter Åman
Anläggning & Infrastruktur

Samverkansledning Tingstadstunneln

Totalrenoveringen behövs för att öka Tingstadstunnelns livslängd, trafiksäkerhet och minska miljöpåverkan från trafiken som kör genom tunneln. Om projektet Tingstadstunneln, del av väg E6, är en 455 meter lång sänktunnel under Göta älv som förbinder Hi...
bg-pattern-peaks

Frågor eller funderingar?