Locum uppför just nu en ny vårdbyggnad, byggnad 61, vid Danderyds sjukhus. Den nya vårdbyggnaden är 14 våningar hög, byggs direkt väster om akutvårdsbyggnaden och beräknas vara klar under 2025.

By61 Huvudvy dag 200220_liten

Illustration: Carlstedt arkitekter/CF Møller (bilden motsvarar inte exakt byggnadens slutliga utformning)

Om projektet

Det är ett tekniskt komplext byggprojekt där stor hänsyn måste tas till sjukhusets pågående vård och projektet ställer höga krav på samverkan mellan alla inblandade parter. Projektet bedrivs som delad entreprenad med totalt 16 olika delentreprenader. Locum är byggherre och genomför projektet i nära samarbete med Danderyds sjukhus AB som kommer att bedriva vården i byggnaden.  

Byggnaden kommer att inrymma vårdavdelningar med 30 vårdplatser per avdelning fördelat på en- och tvåpatientsrum och en intermediärvårdsavdelning. Totalt blir det 170 vårdplatser och 12 IMA-platser. Det kommer också finnas mottagningsverksamhet för akuten, kirurgen, endoskopi, ortopedi, inskrivning samt njurcentrum och stödfunktioner till akutvårdsbyggnaden. Byggnaden är på 33 900 kvadratmeter och har en helikopterflygplats på taket.    

Bildspel

DS by61 områdesbild 825×464
By61 Huvudvy dag 200220_liten

Fakta

Produktionsstart: 2020
Bygg& fastigheter
Nyproduktion av fastigheter
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad silver
Förändring- och samverkansledning
Budget: 1,85 miljarder kronor
Tidplan: 2018-2025

WAADE:s roll i projektet 

WAADE genom Peter Åman verkar som samverkansledare i projektet. Arbetet berör både den strategiska och operativa nivån, exempelvis genomförande och analys av projektmätning. Uppdraget har resulterat i att WAADE får en bra inblick i hur komplext det är att leda och samordna delad entreprenad där byggherren har samordningsansvar.  

Peter Åman

Peter Åman

Projektledare
Peter är en utpräglad lagspelare, där drivkraften är att skapa ett väl fungerande team. Genom att kontinuerligt jobba med en involverande process skapas god stämning och stort engagemang i gruppen. Peter är en av pionjärerna inom området VDC (Virtual Design and Construction) och har tillsammans med Stanford University utarbetat kursmaterial för utbildning av medarbetare. I sina projekt har Peter använt VDC som arbetssätt och verktyg för att nå bästa resultat Peter har de senaste sju åren jobbat med stora och små anläggningsprojekt och fått möjligheten att prova de flesta arbetsrollerna som finns på ett modernt anläggningsprojekt. Peter har genom sin yrkeserfarenhet fått möjligheten att fördjupa sig inom framförallt ledarskap, projektekonomi, kalkyl och tidplanering. Genom åren har Peter varit handledare och mentor för flertalet nyanställda vilket har starkt bidragit till att säkerställa erfarenhetsåterföringen. Peter har vid sina tidigare anställningar varit delaktig i flertalet stora tekniksprång som dessa företag gjort. Genom sin drivkraft, nyfikenhet och orädsla för det okända har detta varit en starkt pådrivande faktor som gjort det möjligt.

Andra projekt

Kv Asken
Jakob Höjdefors
Bygg & Fastigheter

Kv Asken, Markaryd

WAADE är med när Markaryd ska utvecklas med nya bostäder. Om projektet I Markaryds centrum uppförs ett flertal seniorboenden. Uppdraget innefattar lägenheter, gemensamhetslokal samt ett unikt exteriört landskap. Beställaren tar hjälp av WAADE för stött...
SWECO_TINGSTADSTUNNELN_BILD01
Peter Åman
Anläggning & Infrastruktur

Samverkansledning Tingstadstunneln

Totalrenoveringen behövs för att öka Tingstadstunnelns livslängd, trafiksäkerhet och minska miljöpåverkan från trafiken som kör genom tunneln. Om projektet Tingstadstunneln, del av väg E6, är en 455 meter lång sänktunnel under Göta älv som förbinder Hi...
bg-pattern-peaks

Frågor eller funderingar?