Södertälje kommun utvecklar, tillsammans med Nykvarns kommun, verksamhetsområdet Stockholm Syd som ett logistik- och verksamhetsområde i sydvästra Stockholm. Totalt beräknas området uppgå till ca 1 000 hektar verksamhetsmark.

Almnäs_ovan

Bild: Södertälje kommun

Om projektet

Södertäljes del av området, Almnäs, bestar av det nedlagda kasern- och verkstads området från regementstiden och några lagakraftvunna detaljplaner för verksamheter, norr och söder om kasernområdet. Planen Åtappan i norr är under antagande för etablering av Schenker AB:s logistikverksamhet. Dessutom pågår detaljplaneläggning av den stora ytan väster om kasernområdet, Almnäsberget. Områdena söder om järnvägen har ännu inte börjat planläggas aven om en planansökan lämnats in för den sydvästra delen. Ortssammanbindande gång- och cykelvägar är under upphandling på den gamla banvallen mellan Södertälje och Nykvarn.

Inom Stockholm Syd pågår också planering för att stärka infrastrukturen och en åtgärdsvalsstudie med Trafikverket som projektledare avslutas inom kort. Förutom inblandade kommuner är också Södertälje hamn medansvarig för studien. En överenskommelse mellan inblandade parter ska träffas för att om möjligt stärka såväl väg- som järnvägskopplingarna till området.

Bildspel

Almnäs-10
Almnäs-12
Almnäs_ovan
Almnäs-05
Almnäs

Fakta

Projektstart: 2020
Infrastruktur
Nyproduktion av gator och media
Bygg-, projekt- och projekteringsledning
Budget: 500 miljoner 
Projektslut: Pågår

 

WAADE:s roll i projektet 

Daniel Andersson axlar rollen som projektledare genomförande och projekteringsledare och Mauricio de Viciola är byggledare, båda på uppdrag av Södertälje kommun. Som projektledare i Almnäs så ansvarar Daniel för projektekonomin genom både projekteringen och genomförandet. I hans uppdrag så ingår även samordningsansvaret i sin helhet. Detta innebär att Daniel samordnar, ledningsägare, utbyggnadsfaser, markförsäljning, genomförandentreprenader, sidoentreprenader och fastighetsägare. Han har också personalansvar.

Daniel Andersson

Daniel Andersson

Projektledare
Daniel gillar att arbeta hårt i högt tempo och vara närvarande där det händer. Har en stor passion för teamwork och nytänkande. Daniel arbetar ständigt utifrån ”ensam är inte stark” det är teamet som driver projektet som räknas. Daniel har förmågan att ena dagen ha full kontroll över projektets totala framdrift för att nästa dag stå med stövlarna mitt ute i ”skiten” och hantera tekniska frågeställningar av olika slag.
Mauricio de Viciola

Mauricio de Viciola

Byggledare
Mauricio har lång erfarenhet från olika infrastrukturprojekt inom både Anläggning och Tunnel. Han backar aldrig för en utmaning och jobbar strukturerat med stort tålamod och envishet. Genom sina erfarenheter har han lärt sig att öppen kommunikation, prestigelöshet och helhetstänk är viktiga pusselbitar för att alla delaktiga ska kunna vara med och föra ett projekt i hamn.

Andra projekt

Kv Asken
Jakob Höjdefors
Bygg & Fastigheter

Kv Asken, Markaryd

WAADE är med när Markaryd ska utvecklas med nya bostäder. Om projektet I Markaryds centrum uppförs ett flertal seniorboenden. Uppdraget innefattar lägenheter, gemensamhetslokal samt ett unikt exteriört landskap. Beställaren tar hjälp av WAADE för stött...
SWECO_TINGSTADSTUNNELN_BILD01
Peter Åman
Anläggning & Infrastruktur

Samverkansledning Tingstadstunneln

Totalrenoveringen behövs för att öka Tingstadstunnelns livslängd, trafiksäkerhet och minska miljöpåverkan från trafiken som kör genom tunneln. Om projektet Tingstadstunneln, del av väg E6, är en 455 meter lång sänktunnel under Göta älv som förbinder Hi...
bg-pattern-peaks

Frågor eller funderingar?