VA-SYD som är det kommunala vatten- och avloppsbolaget i södra Skåne planerar för att bygga ett ny avloppstunnel och avloppsreningsverk i Malmö i 10-miljardklassen fram till 2032. 

default

Om projektet

Projekten med att bygga en ny avloppstunnel och ett nytt avloppsreningsverk i Malmö innebär i korta drag arbete med informationssamordning för planering, projektering, byggnation av anläggningar och byggnader för avloppsreningen och överlämning till förvaltning. Avloppsreningssystemet MAXIMA som ska byggas omfattar i dagsläget ett nytt och robust Sjölunda avloppsreningsverk. Projekten består också följande av större delar: 

Regional infrastruktur för avloppsrening i medlemskommunerna Burlöv, Lomma, Malmö samt Svedala
Om- och utbyggnad ett avloppsreningsverk
Utloppsledningar i Öresund
Ny pumpstation vid Sjölunda
Avloppstunnel under Malmö
Överföringsledningar och pumpstationer i anslutna kommuner 
 

Det unika med projekten är deras omfattning och avsaknaden av styrande dokument för informationshantering. Projekten ska tillsammans omsätta lika mycket som moderorganisationen per år, vilket innebär stora utmaningar för anläggningsägaren att ta emot informationsmängden samt att det i stora delar saknas styrande dokument för informationshantering i kommande projektering och byggnation.

Detta innebär att bygga upp verksamhetssystemet från grunden vilket ger beställaren en god chans att skapa bra förutsättningar för kommande aktiviteter i byggprocessen men samtidigt en enorm utmaning att lösa. Till detta saknas moderna digitala systemstöd för att hantera mängden information som ska skapas och användas och till allt detta höga informationssäkerhetskrav som skapar begränsningar och vissa möjligheter.

Bildspel

default
HAR-systembild-230525

Fakta

Projektstart: 2 mars 2023
Anläggning
Avloppstunnel och avloppsreningsverk
Funktionsansvar
Budget: ca 80 miljoner
Projekt slut: 2023

 

WAADE:s roll i projektet 

För WAADE är det Tommy Lindeberg som arbetar i programorganisationen på VA SYD. Det är de som bygger MAXIMA. Han har rollen som funktionsansvarig för stödfunktionen Information vilket innefattar:  

Ledning och styrning av funktionen Information.
Skapa regelverk och processer som ska gälla för alla inom programmet.
Följa upp beställarorganisationen och leverantörerna att regelverket följs.
Att ta emot all digital information som skapas inom programmet, samordna, kontrollera samt leverera.
Kravställa digitala informationshantering i upphandlingar.
Datasamordning och BIM-samordning som kontinuerligt stöd.
Upphandling, implementering och utveckling av digitala stödsystem

Tommy Lindeberg

Tommy Lindeberg

Projektledare
Tommy är projektledaren som är en noggrann lagspelare. Det är teamet som skapar resultat genom tydlighet och struktur för målsättning, ansvar, involvering och samarbete. Om vi tillsammans vet vart vi är på väg, hur vi ska nå dit och hur vi ska samarbeta finns goda möjligheter för bra resultat och gott arbetsklimat. Genom Tommys tålamod och lugn ser han långsiktigt på sitt engagemang och värderar relationsbyggande och goda resultat högt. Tommy tror på att reflektion och utveckling är viktiga delar för att kunna fortsätta leverera önskat resultat och nå de satta målen. Hans driv och egenskaper resulterade i en certifiering i metoden VDC genom Stanford University och som projektledare genom IPMA. Tommys tidigare erfarenheter har gett honom ett brett perspektiv på hur arbetet fungerar i olika skeden i byggprocessen, då han har tidigare arbetat både som konsult och beställare med roller som vägprojektör, BIM-samordnare/-specialist, uppdragsingenjör, projekterings- och projektledare.

Andra projekt

Kv Asken
Jakob Höjdefors
Bygg & Fastigheter

Kv Asken, Markaryd

WAADE är med när Markaryd ska utvecklas med nya bostäder. Om projektet I Markaryds centrum uppförs ett flertal seniorboenden. Uppdraget innefattar lägenheter, gemensamhetslokal samt ett unikt exteriört landskap. Beställaren tar hjälp av WAADE för stött...
SWECO_TINGSTADSTUNNELN_BILD01
Peter Åman
Anläggning & Infrastruktur

Samverkansledning Tingstadstunneln

Totalrenoveringen behövs för att öka Tingstadstunnelns livslängd, trafiksäkerhet och minska miljöpåverkan från trafiken som kör genom tunneln. Om projektet Tingstadstunneln, del av väg E6, är en 455 meter lång sänktunnel under Göta älv som förbinder Hi...
bg-pattern-peaks

Frågor eller funderingar?