I Norvik strax norr om Nynäshamn bygger Stockholms Hamnar en helt ny hamn för container- och rullande godstrafik. Syftet med den nya hamnen är att skapa en miljövänlig försörjningsväg för gods till den ständigt växande Stockholmsregionen.

norvik

Om projektet

Stockholm Norvik är Stockholm/Mälardalens nya hamn för hantering av container och rullande gods. Anledningarna till byggandet av Sveriges tredje största godshamn kan huvudsakligen delas in i tre kategorier. Den första är att Stockholm växer och staden breder ut sig. Genom att bygga hamnen i Norvik så frigörs mark i Norra Djurgårdsstaden (Frihamnen) för exploatering - ett område där det idag arbetas med containerhantering. En växande region och ökande befolkning ställer även ökade krav på varuförsörjningen och där spelar Norvik en viktig roll. Den andra kategorin är att fartygen blir allt större och därmed också kraven på förenklad insegling samt djup i farleder och vid kajer. Detta uppfyller den nya hamnen.

Avslutningsvis är klimatutmaningen är en kategori som knappast undgått någon. I och med byggandet av Norvik så hoppas man kunna styra om mycket av den godstrafik som idag sker på lastbil genom Sverige till att istället gå på järnväg. Anlöpande fartyg kommer även att kunna lämna avloppsvatten, bunkra färskvatten samt ladda sina batterier via fasta elanslutningar när de ligger vid kaj.

Det mest unika med projekt Norvik är att det i modern tid har byggts väldigt få nya hamnanläggningar i Sverige. Detta ställer stora krav på projektorganisationen när det kommer till att förstå verksamheten och dess krav för att kunna hantera de hamnspecifika frågeställningar som uppkommer. Hamnen är en väldigt komplex anläggning med allt från industrijärnväg, ITS-system och komplicerade pumpstationer till avancerade kajkonstruktioner och enorma markstensbeläggningar. Detta ställer stora krav på förståelse och samordning mellan de som bygger de olika delarna för att i slutänden komma till en väl fungerande anläggning. I detta sammanhang kommer WAADE:s värderingar i fråga om samverkan och involvering av alla deltagare i projektet väl till pass.

Fakta

Projektstart: 2016
Infrastrukturarbete
Ny hamn
Projekt- och projekteringsledning
Kajer: 1 100 meter
Max djup 16,5 meter
Hamnplan 350 000 kvm
Industrispår: 4 km
Kapacitet för containerhantering i fullt utbyggd hamn: 500 000 enheter/år
Kapacitet för rullande gods: 350 000 enheter/år
Max godsmängd: 8,5 miljoner ton/år
Projekt slut: 2020

 

WAADE:s roll i projektet 

WAADE har under projektets gång bidragit med erfarenhet och resurser inom projekt-, bygg- och projekteringsledning. WAADE har tillämpat metoder och verktyg för att arbeta med samverkan utifrån ledorden tillsammans, tillit och transparens.

Johan Engström, projektledare för entreprenad Mark hamnplan
Alexander Hallberg, BIM-samordnare i Navisworks för alla discipliner samt projekteringsledare inom mark.
Evelina Krantz, byggledare i delprojekten Kaj och Mark.

Evelina Krantz

Evelina Krantz

Projektingenjör
Evelina är inte rädd för att ta egna initiativ. Hon har goda förmågor att prioritera arbetsuppgifter och tycker om att ha varierande dagar. Hon är kreativ, effektiv och lösningsorienterad. Evelina har hjärtat i arbetet och brinner för fastighetsutveckling i alla dess former. Samordning och administration är hennes specialitet och hon använder gärna sina kunskaper inom teknik för att förenkla arbetsprocesser och visualisera information. Positivitet och transparens anser hon är viktiga egenskaper i en arbetsgrupp som hon själv bidrar till genom sin genuina och inkluderande närvaro.
Johan Engström

Johan Engström

Projektledare
Johan har en förmåga att motivera och entusiasmera sin omgivning. Han brinner för ett ledarskap som förespråkar individens utveckling genom ansvar, samverkan och involvering. Han har under sitt yrkesverksamma liv skaffat sig mycket goda referenser när det handlar om att framgångsrikt bygga upp och leda, starka och väl fungerande team.

Andra projekt

Kv Asken
Jakob Höjdefors
Bygg & Fastigheter

Kv Asken, Markaryd

WAADE är med när Markaryd ska utvecklas med nya bostäder. Om projektet I Markaryds centrum uppförs ett flertal seniorboenden. Uppdraget innefattar lägenheter, gemensamhetslokal samt ett unikt exteriört landskap. Beställaren tar hjälp av WAADE för stött...
SWECO_TINGSTADSTUNNELN_BILD01
Peter Åman
Anläggning & Infrastruktur

Samverkansledning Tingstadstunneln

Totalrenoveringen behövs för att öka Tingstadstunnelns livslängd, trafiksäkerhet och minska miljöpåverkan från trafiken som kör genom tunneln. Om projektet Tingstadstunneln, del av väg E6, är en 455 meter lång sänktunnel under Göta älv som förbinder Hi...
bg-pattern-peaks

Frågor eller funderingar?