Totalrenoveringen behövs för att öka Tingstadstunnelns livslängd, trafiksäkerhet och minska miljöpåverkan från trafiken som kör genom tunneln.

SWECO_TINGSTADSTUNNELN_BILD01

Om projektet

Tingstadstunneln, del av väg E6, är en 455 meter lång sänktunnel under Göta älv som förbinder Hisingen med fastlandet. Tunneln öppnade för trafik redan 1968. Totalrenoveringen behövs för att öka tunnelns livslängd, trafiksäkerhet och minska miljöpåverkan från trafiken som kör genom tunneln.

I större projekt hos Trafikverket förväntas det finnas ett strukturerat arbetssätt för att få parterna att samverka och samarbeta för ömsesidiga fördelar och ökat värde. WAADE är den oberoende parten som leder arbetet med samverkan i projekt E6 Tingstadtunneln som innebär en totalrenovering av tunneln.

Fakta

Projektstart: 2021
Infrastruktur
Tunnelarbete
Samverkansledning
Projekt slut: 2023

 

WAADE:s roll i projektet 

Från WAADE är det Peter Åman som hjälper Trafikverket och projekt Tingstadstunneln med samverkan i rollen som samverkansledare. Kommunikation och ett fungerande samarbeta är de mest centrala delarna i samverkansarbetet för att parterna ska lyckas med en bra leverans. I stora projekt med många aktörer och flera intressenter är det extra viktigt att samverkansarbetet kontinuerligt utvärderas genom hela projektet. Detta för att kunna vara proaktiv och sätta in handlingsplaner på de delar som inte fungerar.

Samverkansarbetet omfattar att ta fram och fortlöpande utvärdera samverkansaktiviteterna som dokumenteras i en samverkansplan. Allt för att genom hela projektet säkerställa ett effektivt arbetssätt, uppnå rätt kvalité, arbeta med kontinuerliga förbättringar och sträva mot god måluppfyllelse.

Peter Åman

Peter Åman

Projektledare
Peter är en utpräglad lagspelare, där drivkraften är att skapa ett väl fungerande team. Genom att kontinuerligt jobba med en involverande process skapas god stämning och stort engagemang i gruppen. Peter är en av pionjärerna inom området VDC (Virtual Design and Construction) och har tillsammans med Stanford University utarbetat kursmaterial för utbildning av medarbetare. I sina projekt har Peter använt VDC som arbetssätt och verktyg för att nå bästa resultat Peter har de senaste sju åren jobbat med stora och små anläggningsprojekt och fått möjligheten att prova de flesta arbetsrollerna som finns på ett modernt anläggningsprojekt. Peter har genom sin yrkeserfarenhet fått möjligheten att fördjupa sig inom framförallt ledarskap, projektekonomi, kalkyl och tidplanering. Genom åren har Peter varit handledare och mentor för flertalet nyanställda vilket har starkt bidragit till att säkerställa erfarenhetsåterföringen. Peter har vid sina tidigare anställningar varit delaktig i flertalet stora tekniksprång som dessa företag gjort. Genom sin drivkraft, nyfikenhet och orädsla för det okända har detta varit en starkt pådrivande faktor som gjort det möjligt.

Andra projekt

Kv Asken
Jakob Höjdefors
Bygg & Fastigheter

Kv Asken, Markaryd

WAADE är med när Markaryd ska utvecklas med nya bostäder. Om projektet I Markaryds centrum uppförs ett flertal seniorboenden. Uppdraget innefattar lägenheter, gemensamhetslokal samt ett unikt exteriört landskap. Beställaren tar hjälp av WAADE för stött...
KorsvägenNorr
Henrik Lennartsson
Anläggning & Infrastruktur

Projektkoordinator i Västlänken

WAADE agerar projektkoordinator i Västlänken på deletapp Korsvägen. Om projektet Västlänken och Olskrokens Planskildhet kommer förenkla resandet för många i Storgöteborg och göra att fler kan lämna bilen hemma.  Delprojekt Korsvägen omfattar ca 3 200...
bg-pattern-peaks

Frågor eller funderingar?